education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
  יחידות הערכה באנגלית, ממלכתי וממ"ד
כיתות ד-ה-ו, הבנת הנקרא, טקסטים פשוטים
 

יחידות ההערכה להלן מונגשות כיחידות קטנות, המבוססות על מבחנים ארציים משנים קודמות. ניתן לשנות ולהתאים את השאלות ביחידות בהתאם למטרת ההערכה. מומלץ לשלב את העברת היחידות כחלק מהשיעורים, לצורך הערכה שוטפת של הלמידה.

היחידות פותחו עבור כיתה ה', והן עשויות להתאים גם לתלמידים בכיתה ד' או לתלמידים בכיתה ו'.

 

שם משימה

טקסט ושאלות

מחוון למורה

מקור

Professions

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ט

Problems And Advice 

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ח

Follow Instructions

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ז

Game Cards

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ו

SMS

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ה

Amir's Card Game

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ד

The Questionnaire

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ג

Book Covers

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ב

Pupils' Activities

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"א

What Is Each Person Saying?

טקסט

מחוון

מיצ"ב תש"ע

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/06/2021    

עדכוני rss