education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הערכה בבתי ספר יסודיים ובחטיבות הביניים בזמן למידה מרחוק
 

קישור לברושור

 • איך נעריך מה התלמידים יודעים ומה הם מרגישים כשהלמידה מתקיימת ברובה מרחוק?

 • איך נקדם יכולות של למידה עצמית והכוונה עצמית בקרב התלמידים?

 • האם תהליכי ההערכה המעצבת יכולים לסייע לנו להעריך את הידע, המיומנויות וההתקדמות של התלמידים?

 • האם היבחנות מהבית במבחן מסכם תלמד אותנו מה התלמידים יודעים?

שאלות אלו ואחרות מעסיקות רבים בתקופה האחרונה בה הופרה השגרה, ומהוות הזדמנות לחזור לשאלות העומדות בבסיס ההערכה של תלמידים: מהי מטרת ההערכה? מה להעריך? מתי להעריך? כיצד להעריך?

קיימת הסכמה כי מטרות ההוראה והלמידה הינן קידום הידע והמיומנויות של התלמידים וטיפוח מעורבות התלמידים בלמידה כלומדים עצמאיים שיש להם אחריות על הלמידה של עצמם, וכי תהליכי ההערכה נועדו לשקף מטרות אלה ולתמוך בהן. הלמידה מרחוק מחייבת התאמות בתהליכי ההוראה והלמידה, ובהתאם לכך נדרשות התאמות בתהליכי ההערכה.

עקרונות והמלצות לתהליכי הערכה מעצבת

 

להלן חמישה עקרונות הכוללים המלצות שיוכלו לסייע בחשיבה מחודשת והתאמה של תהליכי ההערכה המעצבת לעת הנוכחית. עקרונות אלו ניתנים ליישום תוך שימוש במגוון כלי ההערכה שפותחו בראמ"ה לצד כלי הערכה הנהוגים בבתי הספר:

1. הערכה כחלק בלתי נפרד מההוראה והלמידה

 • תכננו מראש והגדירו היטב את המטרות והיעדים של ההוראה, הלמידה וההערכה.

 • תכננו את ההערכה בצמוד להוראה ובאופן שוטף ותדיר. בהערכה זו התמקדו במטרות וביעדים שהוגדרו.

 • נתחו את תוצאות ההערכה בכדי לתכנן את המשך ההוראה בהתאם לתוצאות.

2. שותפות לומדים בהערכה לקידום הכוונה עצמית בלמידה

 

 • עדכנו את התלמידים במטרות ההוראה, הלמידה וההערכה.

 • שתפו את התלמידים בתהליך ההערכה. חשוב שהתלמידים יעריכו את עצמם במטרה לפתח הכוונה עצמית בלמידה.

 • קיימו קשר קבוע וסדור עם כל תלמיד אודות היבטים רגשיים, חברתיים ולימודיים כדי למפות את נקודות החוזק והנקודות לשיפור, במטרה לסייע לכל תלמיד בהתאם לצרכיו.

ראו גם שותפות לומדים בתהליך ההערכה באתר פרקטיקות להוראה איכותית

3. בחירה והתאמה של דרכי ההערכה

 • בחרו כלי הערכה התואמים את אופן ההוראה וצורכי התלמידים מתוך מגוון כלי ההערכה, כגון: עבודת חקר, משימת ביצוע, פורטפוליו, משחוק.

 • בנוסף להערכת ידע, העריכו כישורים ומיומנויות כגון: חשיבה ברמה גבוהה, מיומנויות רגשיות וחברתיות (SEL), מיומנויות לניהול הלמידה (עבודת צוות, השתתפות בשיעור, למידה עצמית ועוד).

 • עשו שימוש בכלי הערכה קצרים ופשוטים שיאפשרו לשלב את ההערכה בלמידה.

ראו גם הערכה פנימית במסגרת למידה היברידית באתר פרקטיקות להוראה איכותית.  

4. גיוון בנקודות המבט ובנקודות הזמן 

 • שלבו מגוון נקודות מבט בהערכת התלמידים – הערכה של הלומד את עצמו, הערכת עמיתים, משוב מהורים או כל גורם רלוונטי אחר.
 • אספו ותעדו מידע בנקודות זמן שונות במהלך הלמידה.

 • שוחחו עם תלמידי הכיתה על סוגיות כיתתיות שעלו כתוצאה מהליך ההערכה. אפשרו לקולות השונים בכיתה להישמע.

5. משוב מקדם למידה

 • ספקו לתלמידים משוב אישי, מותאם ובגובה העיניים המבהיר להם היכן הם נמצאים ביחס ליעדי הלמידה, במה הם מצליחים ומה עליהם לעשות כדי להתקדם.

 • ספקו לתלמידים משוב בכתב ובעל-פה על תוצרי הלמידה שלהם והתאימו את המשוב לצורכי התלמידים.

 • ספקו את המשוב בפרק זמן סביר ובסמוך ללמידה.

ראו גם משוב מקדם למידה באתר פרקטיקות להוראה איכותית.

היבחנות מרחוק במבחנים מסכמים

 

מבחנים מסכמים הם אחד מכלי ההערכה השכיחים, האמורים לשקף את רמת השליטה של הלומדים בידע ובמיומנויות הנדרשים. ברוב המקרים, המבחנים מועברים לתלמידי הכיתה בפרק זמן קצוב ובתנאים אחידים, וכוללים ציון מספרי, שאף מהווה מרכיב מרכזי בתעודה של התלמיד. למרות שהמבחן הוא כלי הערכה נפוץ, חשוב להיות מודעים להשלכות השליליות שלו, במיוחד כשהתלמידים נבחנים בביתם. לפיכך, לא מומלץ לבחון מהבית תלמידים במבחנים מסכמים, אלא לקיים תהליכי הערכה מעצבת במהלך הלמידה וההוראה.

היבחנות מרחוק במבחנים מסכמים עשויה ליצור סיטואציה לא הוגנת לתלמידים מהסיבות הבאות: 

 • פגיעה בעיקרון ההזדמנות השווה – לתלמידים שונים חיבור שונה לאינטרנט, מרחב למידה שונה ותנאים שונים בבית גם ברגע ההיבחנות.

 • יצירת לחץ וחרדה חריגים – הסיטואציה שבה התלמידים נבחנים כאשר המורה צופה בהם ומנהל את המבחן מרחוק, עשויה ליצור לחץ וחרדה נוספים על אלו הקיימים.

 • פגיעה בטוהר הבחינות – היבחנות בצורה כזו מזמנת מצבים שעשויים לפגוע בטוהר הבחינות.

 

עדכון ההורים והתלמידים לגבי ביצוע הערכה ומטרתה

אחד הקשיים שיש בשימוש בכלי הערכה כחלק מהלמידה מרחוק הוא אי-הידיעה באיזה אופן השלימו התלמידים את משימת ההערכה, ואם קיבלו עזרה בביצוע המשימה. בכדי שהמורים יוכלו לקבל תמונה אמיתית אודות הידע והמיומנויות של התלמידים, באופן שיאפשר להם להשתמש בתוצאות ההערכה לצורך תכנון ההוראה, חשוב שהתלמידים יעבדו באופן עצמאי, מבלי להיעזר בהורים או בחברים. אפשר להשיג זאת על ידי שיתוף ההורים והתלמידים במטרה שלשמה מתקיימת ההערכה. מורים מוזמנים להיעזר בנוסח המוצע מטה או בדומה לו לצורך עדכון ההורים של התלמידים בכיתות הנמוכות בבית הספר היסודי, לגבי ביצוע ההערכה ומטרתה. בכיתות גבוהות יותר בבית הספר היסודי ובחטיבת הביניים, מומלץ להיעזר בנוסח המכתב המוצע לתלמידים.

 

הצעה לנוסח פניה להורים בנושא שימוש בכלי הערכה לצורך מיפוי בימי הלמידה מרחוק

הצעה לנוסח פניה לתלמידים בנושא שימוש בכלי הערכה לצורך מיפוי בימי הלמידה מרחוק

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  27/03/2022    

עדכוני rss