education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מחקר פיזה 2012: דוגמאות לפריטים - מבחן מתוקשב
 

 

חלק מן המבחנים שיועברו במסגרת מחקר פיזה 2012 יועברו באורח מתוקשב (באמצעות מחשבים). המבחן המתוקשב יימשך 40 דקות, ובמסגרתו יתבקשו התלמידים להשיב על שאלות בתחומי אוריינות מתמטיקה, פתרון בעיות וקריאה דיגיטלית. (לתלמידים יוצגו שאלות בתחום דעת אחד או יותר במהלך המבחן).

ההשתתפות במבחן המתוקשב אינה מצריכה הכנה או למידה מיוחדת לקראתו. בתחילת המבחן המתוקשב יתבצע אימון קצר, שיערוך לתלמיד היכרות עם המבחן המתוקשב ויציג בפניהם את  אפשרויות הפעולה הקיימות בו ואת הדרך הנכונה להציג את התשובות.


השאלות שיוצגו בהמשך הן דוגמאות של סוגי שאלות שיכולות להופיע במבחן המתוקשב. המערכת נועדה לתת לתלמידים שנדגמו להשתתף במחקר ולמוריהם את ההזדמנות להתרשם מסוג השאלות המאפיין את המבחן המתוקשב, ולהתנסות בדרכי הפתרון האפשריות של שאלות אלו; הפריטים דומים במידת-מה לפריטים במבחן, אך במבחן עשויים להופיע פריטים בעלי תכנים אחרים, וכן כאלה הדורשים מיומנויות נוספות.

 

בפריטי ההדגמה שלפניכם  תוכלו  לעבור בחופשיות משאלה לשאלה, לנסות לענות על כל שאלה מספר בלתי מוגבל של פעמים, וכן תקבלו משוב לאחר הניסיון לפתור כל שאלה. שימו לב, כי במבחן האמיתי הדברים לא יתנהלו בדיוק בדרך זו  (לא תוכלו לחזור לשאלות לאחר שעניתם עליהן, ולא תקבלו כמובן משוב על תשובותיכם).

 

אופן התשובה לכל שאלה יפורט בשאלה עצמה. בכל שאלה יופיע בחלקו העליון של העמוד פס ניווט המאפשר מעבר בין הפריטים. את חלון הדוגמאות אפשר לסגור באמצעות לחיצה על ה -  "X" שמופיע בראש החלון.

 


 
 
    תאריך עדכון אחרון:  13/05/2023    

עדכוני rss