education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
 יחידות הערכה באנגלית, ממלכתי וממ"ד
כיתות ז-ח-ט, הבעה בכתב, מטלות כתיבה
 

יחידות ההערכה להלן מונגשות כיחידות קטנות, המבוססות על מבחנים ארציים משנים קודמות. ניתן לשנות ולהתאים את השאלות ביחידות בהתאם למטרת ההערכה. מומלץ לשלב את העברת היחידות כחלק מהשיעורים, לצורך הערכה שוטפת של הלמידה.

היחידות פותחו עבור כיתה ח', והן עשויות להתאים גם לתלמידים בכיתה ז' או לתלמידים בכיתה ט'.

 

שם משימה

טקסט ושאלות

מחוון למורה

מקור

Summer Vacation

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ט

Robot

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ח

Teenagers' Country

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ז

A Special Event

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ו

An Object You Wouldn't Live Without

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ה

A Special Person In Your Life

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ד

Time Machine

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ג

A Future With No Electricity

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ב

Spending Time

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"א

The School Bicycle Trip

טקסט

מחוון

מיצ"ב תש"ע

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  05/06/2021    

עדכוני rss