education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
יחידות הערכה באנגלית, ממלכתי וממ"ד
כיתות ד-ה-ו, הבנת הנקרא, טקסטים מורכבים
 

יחידות ההערכה להלן מונגשות כיחידות קטנות, המבוססות על מבחנים ארציים משנים קודמות. ניתן לשנות ולהתאים את השאלות ביחידות בהתאם למטרת ההערכה. מומלץ לשלב את העברת היחידות כחלק מהשיעורים, לצורך הערכה שוטפת של הלמידה.

היחידות פותחו עבור כיתה ה', והן עשויות להתאים גם לתלמידים בכיתה ד' או לתלמידים בכיתה ו'.

 

שם משימה

טקסט ושאלות

מחוון למורה

מקור

Back In Time

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ט

Animals And Colors

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ח

The Magic Pencil

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ז

The Plastic Bottle Classrooms

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ו

The Vegetable Music Band

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ה

What Do You Know About Elephants?

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ד

Linda's Diary

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ג

Amira's Diary

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ב

Do You Know?

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"א

Kids In Our School

טקסט

מחוון

מיצ"ב תש"ע

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/06/2021    

עדכוני rss