שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
סטנדרטים להערכה פסיכולוגית לועדות על פי חוק
 

מסמך הסטנדרטים מטפל בהערכה הפסיכולוגית לצורך ועדות על-פי-חוק הקובעות זכאות לחינוך מיוחד – שילוב, השמה, ערר ועדכון זכאות לשילוב והשמה. מטרתו להביא לסטנדרט משותף של עבודת הפסיכולוגים החינוכיים בארץ, מתוך כוונה ליצור תשתית מקצועית אחידה, ברורה, השומרת על רמה מקצועית גבוהה, העומדת באמות המידה החוקיות והאתיות הנדרשות מפסיכולוגים.

 

  להורדת מסמך הסטנדרטים 2007 עם תיקון שנערך ב-  2015

 

  הנחיות לכתיבת חוות דעת פסיכולוגית

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/09/2016