שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
קש"ר: קשב ושיח רב תרבותי
יצירת שיח מוגן בנושאים קונפליקטואליים
 

כתיבה ועיבוד נוסח מורחב ועדכני: ישי שליף, אירית לויתן ורחל פארן

עורכי נוסח ראשון: חנה שדמי ואסנת בינשטוק

עריכה ועיבוד נוסח בערבית: היאם טנוס

עריכה ועיבוד נוסח באנגלית: נורמן אנטין וישי שליף

הוצ': מחלקת הפרסומים של משרד החינוך, 2007

בחברה הישראלית חיות ביחד קבוצות אוכלוסייה השונות זו מזו מבחינה דתית, לאומית, פוליטית ותרבותית.

  • איך נרתום נקודת זמן זו כהזדמנות למפנה בשיח החברתי חינוכי במדינה?
  • איך ניצור תנאים בטוחים בהם יתאפשר לכל אחד אפילו מיעוט להשמיע את קולו?
  • איך ניתן לקיים שיח בו ההקשבה, הסקרנות והכבוד יהוו את התשתית לשיח?
  • איך ניתן ליצור שיח שלא רק ישכפל ויחזק דעות קיימות, אלא גם יאפשר בחירה, חופש ושינוי?

החוברת המצורפת בזה הינה תוצר של עבודה רבת שנים של הועדה לגישור רב לאומי-תרבותי בשפ"י. וועדה זו מורכבת מיועצים חינוכיים ופסיכולוגים חינוכיים ממגזרי אוכלוסיה שונים (יהודים, מוסלמים ונוצרים; חילוניים, דתיים וחרדים).

בחוברת תמצאו תשובות לשאלות לעיל  והן לגבי נושאים רבים ומגוונים הנמצאים בויכוח וקונפליקט ברמת היחיד, הכיתה, בבתי הספר, הקהילות והחברה הישראלית בכלל .

בחוברת המצורפת תמצאו כלים ליצירת מרחב מוגן ובטוח עם הזמנה ליחיד ולקבוצה להביא את קולם הייחודי מהמרכז ומהשוליים. מרחב מאפשר זה נבנה ע"י פיתוח מיומנויות הקשבה מתוך כבוד, רגישות וסקרנות כנה לסיפורו של האחר.

הכלים המוצגים בחוברת נשענים על הגישה הנרטיבית הפותחת מספר שערים לקשב ושיח מוגנים.

עקרונות וכלים אלו מבטאים את רוח החזון, המטרות והתפקידים של אנשי שפ"י כזרזים ומניעי תהליכים חברתיים במערכות החינוך.

על מנת למצות את הפוטנציאל הגלום בחוברת והייחודיות של הנושא חשוב מאוד שכל מנחה יעבור השתלמות בא תינתן לו ההזדמנות לחוות לפחות חלק מהכלים וללמוד את עקרונות הגישה וההנחיה.

 

להלן החוברת להורדה בשלוש שפות

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/05/2021