שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
אודות היחידה למניעת שימוש בחומרים פסיכואקטיביים והתנהגויות ממכרות
 

 

קרן רוט–איטח - מנהלת היחידה

 

מטרותמבנהיעדים | שיתופי פעולה | פרסומים

 

היחידה למניעת שימוש בסמים, אלכוהול וטבק עוסקת בפיתוח תכניות התערבות המתמקדות בקידום התבגרות מיטיבה ללא צורך בשימוש בחומרים מסכנים והתנהגויות ממכרות. בעולם עמוס גירויים ופיתויים, חשוב  שמבוגרים (מורים והורים) יבינו את משימות גיל ההתבגרות, ביניהן הצורך לגיבוש זהות ומציאת משמעות, כמו גם את התנהגויות הסיכון המאפיינות גיל זה, בין היתר- השימוש בחומרים מסכנים: סמים, אלכוהול, חומרים נדיפים וטבק והסיכון שבהתנהגויות ממכרות: הימורים, חשיפת יתר למסכים ועוד.

 

תכניות ההתערבות בתחום מופעלות כחלק מתכנית כישורי חיים וכחלק בלתי נפרד מתכנית ביה"ס לקידום אקלים חינוכי מיטבי והרווחה הנפשית של התלמידים.
התכניות מתמקדות בחיזוק מקדמי הבריאות וגורמי מיגון בסביבה בטוחה ותומכת בבית הספר ובהקניית כלים ופיתוח יכולות להתמודדות עם מצבים המערבים שימוש בחומרים מסכנים.

 

בתי הספר מפעילים את התכניות באחריות המנהל, בהנחיית המובילים בית ספריים (מב"סים) והיועצים החינוכיים, ובשיתוף הפסיכולוגים החינוכיים, המחנכים, ההורים והמורים
בחוזר מנכ"ל סד/7(א) מ-ח' באדר התשס"ד, 1 במרס 2004, פורסמה הנחייה להפעיל בכל מוסדות החינוך העל יסודיים אחראי/ממונה על מניעת השימוש לרעה בטבק, באלכוהול ובסמים.

 

מטרות היחידה

  • הצעת מדיניות בנושאי טבק, אלכוהול, סמים והתנהגויות ממכרות במערכת החינוך וקביעת יעדים מרכזיים בכל שנת לימודים.
  • גיבוש והכשרת צוותים מובילים ארציים ומחוזיים ליישום המדיניות בבתי הספר.
  • פיתוח תוכניות מניעה לשכבות הגיל השונות תוך שימת דגש על רגישות והתאמה תרבותית, והפצתן במערכת החינוך.
  • הדרכת צוותים, סיוע מקצועי וארגוני בהפעלת תוכניות המניעה ובאירועים חריגים במוסדות החינוך באמצעות צוותי הפקוח וההדרכה.
  • יזום פעולות ייחודיות כגון: כנסים, השתלמויות.
  • שיתוף פעולה עם משרדי ממשלה, ארגונים ועמותות השותפות לקידום נושאים אלה.
  • מתן מענה לפניות של גופים ממלכתיים פנים וחוץ משרדיים ופניות הציבור בנושא.
  • ייצוג המשרד בדיונים בכנסת.

 

מבנה היחידה

מנהלת היחידה: קרן רוט איטח

 

לרשימת המפקחים הרפרנטים למניעת השימוש בסמים, אלכוהול וטבק המופקדים על הטמעת הנושא במחוזות - לחץ כאן.

 

צוות מוביל:

(לחצו על שם המדריך על מנת ליצור קשר באמצעות מייל)


אורלי אבינועם, מדריכה ארצית מרכזת במחוז תל אביב  ובמנהל לחינוך התיישבותי.

 

רונית פרי-חורי, מדריכה ארצית מרכזת במחוז מרכז ובמחוז החרדי.

 

רותי תוינה, רכזת תכנית אופ"י (אימון ופיתוח יכולות התמודדות). 

 

ורדית ישראל, מדריכה ארצית מרכזת במחוזות דרום, מנח"י, ירושלים.

 

דלית מישאל, מדריכה ארצית מרכזת את העבודה עם החינוך הבלתי פורמלי

 

כלנית דמתי, מדריכה ארצית מרכזת במחוזות חיפה, צפון.

 

פאדיה מסרי, ריכוז החברה הערבית.

 

נטלי רביב, ריכוז חמ"ד.

 

ירדנה להב, אחראית על חלק היחידה באתר שפ"י.


 


 

מדריכים מחוזיים:

מדריכי היחידה עומדים לרשות צוותי בתי הספר להטמעת תכניות התערבות ובהיוועצות בכל הקשור באירועים בהם מעורבים תלמידים בשימוש בחומרים ובהתנהגויות ממכרות. ניתן לפנות במייל למפקחת הרפרנטית במחוז או אל המדריכה המרכזת במחוז  אליו שייך בית הספר על מנת ליצור קשר עם המדריכה המחוזית המתאימה.

 

מב"סים:

בבתי הספר פועלים מובילים בית ספריים לקידום ותכלול תכנית כישורי חיים, מניעת השימוש בסמים, אלכוהול טבק, התנהגויות ממכרות והתנהלות מיטיבה ברשת. תפקיד המב"ס לרכז את כל הגורמים, הפעולות, התכניות וההנחיות בנושא ולדואג ליישמם בהתאם למדיניות המשרד ולמדיניות הבית-ספרית, עפ"י חוזר מנכ"ל תשס"ד/7(א).

 

 

 

יעדי היחידה בשנת הלימודים תשפ"א

 

חיזוק עמדות, ערכים, נורמות והתנהגויות המקדמות התפתחות והתבגרות מיטיבה, ועמדות השוללות שימוש בחומרים מסכנים והתנהגויות ממכרות, וזאת על מנת להביא להפחתת השימוש בסמים, אלכוהול וטבק והתנהגויות ממכרות (הימורים, חשיפת יתר למסכים) בקרב ילדים ובני נוער.

 

השנה, משימות היחידה יותאמו למציאות ולמגמות חברתיות המושפעות מנגיף הקורונה ולתנאי הלמידה.


מטרות:
1. ביסוס והרחבת הפעילות הבית ספרית בתכנית כישורי חיים לפיתוח החוסן וכישורי ההתמודדות ובכלל זה פרקים העוסקים בנושא מניעת השימוש בטבק, סמים ואלכוהול, חשיפת יתר למסכים והימורים.
2. ביסוס מסוגלות המבוגרים –  צוותים חינוכיים והורים, ביצירת שיח עם מתבגרים  בנושא שימוש בחומרים מסכנים בדגש על אלכוהול וקנאביס.
3. פיתוח יכולת ההתבוננות והאיתור של המבוגרים את התלמידים המעורבים בשימוש בחומרים כך שתהיה עלייה באיתור.
4. קידום המסוגלות של בתי הספר לבנות תכניות התערבות לטיפול בתלמידים המעורבים בשימוש באלכוהול, וסמים.
5. הגברת השותפות עם ההורים מתוך תפיסה שלהורים תפקיד משמעותי בבניית החוסן של ילדיהם, בפיתוח דרכי התמודדות במצבי סיכון בגיבוש עמדות והתנהגות לצמצום השימוש בסמים ובאלכוהול.
6. העצמת מנהיגות בני נוער בתוך בתי הספר ומחוץ להם (עמיתים, מועצות תלמידים ועוד) המבוססת על התכנית "עמיתים ומשפיעים".
 

שיתופי פעולה

על פי מדיניות המשרד מקיים שפ"י שיתוף פעולה עם גורמים פנימיים של משרד החינוך ועם גופים שונים מחוץ למשרד שעוסקים בנושא טבק, אלכוהול וסמים.
גורמים בתוך המשרד: 
יחידות שפ"י, אגפי הגיל; מנהל חברה ונוער; מזכירות פדגוגית, הלשכה המשפטית; לשכת המדען הראשי; אגף בטיחות בדרכים: האגף לקליטת עליה
גורמים מחוץ למשרד:
המשרד לחיזוק ולקידום קהילתי, הרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול;  משרד הבריאות – המחלקה לחינוך לבריאות; השלטון המקומי – מחלקות חינוך; המשרד לביטחון פנים (משטרת ישראל, מדור נוער, שיטור קהילתי ושירות בתי הסוהר); משרד הרווחה; שירות מבחן לנוער; האגודה למלחמה בסרטן - פורום עישון; עמותת אפש"ר (אלכוהול והימורים); תחנות אמבולטוריות לטיפול בנוער נפגע סמים; הליגה למניעת מחלות ריאה ושחפת בישראל; קופות חולים ועמותות. 
שיתופי פעולה אלה נובעים מתוך הבנה כי רק עבודה מערכתית כוללת הרואה את כל השותפים, לוקחת בחשבון צרכים ייחודיים ובראייה רב תרבותית, יכולה לייצר השפעה. עלינו לזהות את השותפים הפוטנציאלים בזירת העבודה בתוך בית הספר ובקהילה ולייצר פרוצדורות  לעבודה משותפת.


אחרי הכל:
 "ההתכנסות יחד היא התחלה. ההישארות יחד היא התקדמות. העבודה יחד היא הצלחה" (הנרי פורד)


 

פרסומים

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  27/11/2021