שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
"פסיפס" – מתווה לשכלול ידע פסיכו פדגוגי ויישומו במלאכת החינוך וההוראה
מאת וועדה בין אגפית במשרד החינוך
 

 המתווה מציע לאנשי החינוך תהליך העמקת מודעות לאספקטים הפסיכו פדגוגיים במלאכת החינוך וההוראה, תוך זיהוי הידע פסיכו פדגוגי הקיים ברשותם. בהמשך מציע פסיפס כלים לשכלול הידע הפסיכו פדגוגי והרחבתו במטרה ליישמו בתהליכי ההוראה.

ייחודיות המהלך בו חברו יחד שפ"י, אגפי הגיל והמזכירות הפדגוגית הוא בעצם היותו "הזמנה" פתוחה לכל איש מקצוע בצוות החינוכי. החל מגננות הקדם יסודי וכלה במחנכי התיכון, בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד. הזמנה לזהות את ההיבטים הפסיכו פדגוגיים הייחודיים לו לאיש החינוך כאדם וכאיש מקצוע ולהבין, כיצד היבטים אלה פוגשים את החוויה הלימודית, הרגשית והאישית של התלמיד.

 

ב"פסיפס"   אנו מבקשים למקד את ההתבוננות בהיבטים הרגשיים של הלמידה והשפעתם על עצם תהליך הלמידה-הוראה.  אנו מבקשים "להיכנס" עם אנשי החינוך וההוראה לתוך השיעור, ללב לבו של התהליך החינוכי, ללב לבם של המורים בעת העשייה החינוכית. משם נרחיב את מבטנו ונבקש לזהות את הידע הפסיכו פדגוגי הקיים ברשותם, להרחיב אותו ולשכלל את יישומו.


מטרות ה"פסיפס"  

  • חידוד תפיסה אינטגרטיבית של תהליכים רגשיים ותהליכי הוראה-למידה-הערכה 
  • זיהוי ידע פסיכו פדגוגי קיים ורכישת ידע פסיכו פדגוגי עדכני נוסף
  • התנסות בכלים שונים להטמעת הידע הפסיכו פדגוגי
  • תרגום הידע הפסיכו פדגוגי לכדי כלי עבודה 
  • הפצת הידע בקרב קהילות לומדים ואנשי חינוך


"פסיפס" מציע תהליך התמקצעות התפתחותי הנדרש על מנת שאנשי החינוך יפתחו ידע ומודעות להשפעת התהליכים הרגשיים והתהליכים הלימודיים אלה על אלה, הן בקרבם, הן בקרב תלמידיהם והן להשפעת הקשר שנוצר בין אנשי החינוך לבין התלמידים. ידע ומודעות אשר ישפיעו באופן מובהק על תהליכי ההוראה ויקדמו למידה משמעותית.

 

 "פסיפס" נפתח ברציונל המספק רקע תאורטי ועונה על השאלה "מדוע חשוב לחדד מודעות להיבטים הרגשיים בתהליך ההוראה-למידה?" על מנת לאפשר שיח חינוכי בנושא פסיכו פדגוגיה בקרב חברי הצוות החינוכי, מציע "פסיפס" אסופת סדנאות. את הסדנאות יש להתאים לצוות הגן או בית הספר ולקיימן בהלימה וכהשלמה לתהליכי פיתוח מקצועי אחרים.

על מנת לשכלל את הטמעת הידע הפסיכו פדגוגי, מומלץ לשלב במקביל לסדנאות גם היכרות עם הכלים השונים שמציע "פסיפס". למעשה, את פרק הכלים רצוי לזמן מלכתחילה לכל איש ואשת חינוך לקריאה אישית ולהתחברות עצמית. בהמשך, במקביל לתהליך ההטמעה בצוות החינוכי, מומלץ לזמן התנסויות ללמידה, אימון ויישום הכלים וכמובן להמצאה ולפיתוח של כלים פסיכו פדגוגיים ייחודיים ורלוונטיים לכל ארגון

 

 פסיפס - פסיכו פדגוגיה: מודעות וידיעה במלאכת החינוך וההוראה

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2014