שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
היערכות משרד החינוך למניעת עישון
 

כללי  |  תוכניות מניעה  |  הכשרות והדרכות  |  תוכניות ועזרי למידה

חוזרי מנכ"ל  |  פרויקטים מיוחדים

 

כללי

משרד החינוך שותף לגורמים השונים הפועלים לקידום בריאות החברה בישראל ולהפחתת שיעורי העישון. הגוף האחראי לתוכניות החינוכיות מטעם המשרד הינו היחידה למניעת סמים, אלכוהול וטבק בשירות הפסיכולוגי ייעוצי (שפ"י). 

תוכניות המניעה

התוכניות מופעלות באמצעות יועצים ומחנכים שהוכשרו לכך, והן משלבות גם מרצים אורחים, סרטים, הצגות וכדומה. בכל נושא מתנסים התלמידים בסדנאות המאפשרות להם התחברות אישית לנושא בדרך חווייתית, חשיבה רפלקטיבית על החוויה, המשגה של הנושא ולמידה שלו וכן הפעלה המאפשרת את יישום החומר הנלמד. דגש מיוחד מושם על הפעלת תוכנית "עמיתים למניעת עישון". תוכנית זו הינה חלק מתפיסה כוללת הרואה חשיבות במעורבות התלמידים ובחיזוק אחריותם. בתוכנית תלמידים עמיתים מלמדים את חבריהם בתמיכת מחנכים, מורים ויועצים, לאחר שהוכשרו לכך במסגרת "סמינרי עמיתים". התוכניות כוללות מידע על נזקי העישון, לרבות עישון נרגילות. הן מיועדות לפיתוח כישורי חיים ולהעלאת סוגיות בהתפתחות, בהתנהגות ובערכים:  דרכי התמודדות במצבי לחץ ומשבר, השפעת הקבוצה על אופן הבילוי, התנהגויות סיכון ומיומנויות לזיהוין, המסרים והמניעים של הפרסומת והשפעתה על היחיד, התמודדות עם פיתויים ותהליכי קבלת החלטות.

שותפות הורים בתוכניות – כחלק בלתי נפרד מהתוכניות מתקיימות סדנאות משותפות הורים-תלמידים, תוך שימת דגש על האחריות האישית והאחריות ההורית
 

הכשרות והדרכות

הכשרות ארציות, השתלמויות וימי עיון למנהלים, מפקחים, יועצים וצוותי חינוך בנושא מניעת עישון. הכשרה והעשרה מקצועית למב"סים (מובילים בית ספריים), תפקיד שהוחלט עליו בשנת תשס"ד. המב"ס הינו מורה המוכשר לתפקיד מוביל בית ספרי בנושאי מניעה. הנושא המוביל הינו "כל מורה הוא מחנך למניעה". במסגרת תפקיד זה על המב"ס להוליך, לרכז ולקדם את כל נושאי המניעה ובכלל זה מניעת עישון. שפ"י הקדישה לכך מאמצי הכשרה רבים כשבמסגרתם יוחדה התייחסות נפרדת לנושא מניעת העישון, במטרה להוליך ולקדם את הרעיון של בתי ספר נקיים מעישון.

תוכניות ועזרי למידה

משנת תשס"ח מופעלת במערכת החינוך תוכנית התפתחותית מכיתה א' עד י"ב - "כישורי חיים", הפועלת לפיתוח כשירות רגשית-חברתית של תלמידים, ולחיזוק יכולתם להתמודד עם מצבי חיים שונים. התוכנית מציעה מערכים מובנים לשיחה בכיתה על מגוון נושאים ומצבים, אליהם נחשפים התלמידים, וביניהם: תופעת העישון של סיגריות ונרגילות.

"מפזרים מסך עשן"-מרכז הלמידה מיועד לתלמידי כיתות ה'-ו' ומחליף את מרכז הלמידה המקורי בנושא עישון. מרכז הלמידה הוא חלק מתכנית כישורי חיים בנושא מניעת עישון ומסייע להטמיע את הנושא באמצעים חווייתיים.
"חופשי לנשום" – תוכנית מניעת עישון לבתי הספר העל יסודיים. מטרותיה: מתן מידע אמין ורלוונטי ועבודה בכית באמצעים שונים.
"זהירות נרגילה" – התוכנית עוסקת בתופעת עישון הנרגילות. תוכנית זו מתקיימת במסגרת תוכנית כישורי חיים לתלמידי כיתה ז'.
"גישה רגישת תרבות" –  מדריך לעבודה עם תלמידים עולים למניעת השימוש בטבק, אלכוהול וסמים. המדריך מיועד להדרכת צוותי חינוך בבתי ספר עתירי עולים, לעבודה רב תרבותית בנושאים אלה.
באתר שפ"י קיים מדור מיוחד בו מרוכזים חומרי למידה והדרכה בנושא מניעת עישון סיגריות ונרגילות.  

חוזרי מנכ"ל

שפ"י יוזמת הוצאה לאור של חוזרי מנכ"ל  בתחום העישון להנחיית מערכת החינוך.

 

פרויקטים מיוחדים

סמינרי עמיתים - תכנית העמיתים פותחה בשפ"י על בסיס מודלים ועקרונות הקיימים במדינות שונות בעולם, ובהסתמך על מחקרים וספרות מקצועית. התכנית מבוססת על התפיסה לפיה התלמידים ובני הנוער הם "מנהיגי דעה" המתאימים ביותר להשפיע על סביבתם החברתית בנושאים הקשורים לחייהם בכלל, ולהתנהגויות סיכוניות בפרט. מטרת התכנית לחזק את בני הנוער להתמודד עם ספקות ודילמות בנושא סמים אלכוהול וטבק, ולסייע להם, באמצעות העמיתים, להפוך את הנורמה הסמויה המתנגדת לשימוש בחומרים אלה לדגל חברתי רצוי, מוצהר וגלוי. העמית, לאחר הכשרתו, פועל בשיתוף עם היועץ החינוכי, המחנכים והמורים, תוך לקיחת אחריות ויוזמה ברמות שונות בכיתה, בשכבה, בביה"ס ובקהילה. הפעלתה היא דרך חיים ותפיסת עולם מוסדית המאמינה בחשיבות הנוער כמוביל חברתי ובצורך לקיים דיאלוג משמעותי אתו. כדי להפעילה על המוסד החינוכי להיערך באופן רציני ומתוכנן, תוך מתן דגש לתהליך הבחירה של העמיתים, ליצירת אווירה המאפשרת מעורבות גורמים שונים (פנים וחוץ בית-ספריים) ולהטמעתה ב"אני מאמין" המוסדי.


משפטים מבוימים – רעיון שנהגה על ידי עו"ד עמוס האוזנר, על פי רעיון של בתיה ושיץ ז"ל ונכתב על ידי משרד החינוך בשיתוף עם האגודה למלחמה בסרטן והמחלקה לחינוך וקידום בריאות במשרד הבריאות. במסגרת התוכנית לומדים הילדים על נזקי העישון ומשתתפים במשפט מבוים נגד חברות הטבק. המשפטים מתקיימים גם במסגרת סמינרי עמיתים למניעת עישון.


מחוז צפון נקי מעישון – תכנית אינטגרטיבית בשיתוף משרד החינוך ומשרד הבריאות. בשלב הראשון מיושמת התוכנית בעיר כרמיאל ובעיר נצרת, בשיתוף שתי הרשויות. השותפות כוללת גם את הקופות המבטחות, האגודה למלחמה בסרטן, רשת ערים בריאות ושותפים נוספים.


תוכנית אופ"י – אימון ופיתוח יכולות התמודדות (בשיתוף הרשות הלאומית למלחמה בסמים  ובאלכוהול) : במסגרת התכנית , בעבודה קבוצתית בהנחיית יועצת ביה"ס, התלמידים רוכשים מיומנויות התמודדות המסייעות להם בהפחתת התנהגויות בלתי רצויות (במקרה זה -עישון).


היום הבינלאומי ללא עישון – במועד זה משרד החינוך משתף פעולה עם משרד הבריאות, הפורום הישראלי לצמצום העישון, האגודה למלחמה בסרטן, הליגה למניעת מחלות ריאה ושחפת בישראל, שירותי בריאות כללית ומכבי שרותי בריאות. בתי הספר נקראים להפעיל תוכניות למניעת עישון ולהשתתף בתחרות ארצית של תוכניות בית ספריות למניעת עישון. התוכניות המגוונות מצוינות בטקס הנערך ביום הבינלאומי ללא עישון.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  21/10/2015