education - חינוך האגף לתרבות יהודית
 
 
 
 
 
 
 
 
שירות לאומי במדרשות ליהדות וללימודי א"י
 
 
ההדרכה במדרשות ליהדות וללימודי א"י מצריכה נכונות לעבוד עם ילדים ובני
נוער ויכולת ליצור אתם קשר אישי. לכן, העבודה מיועדת לבנות בעלות יכולת
הדרכה והיא דורשת נכונות להשקיע שעות רבות.
 
במדרשות ללימודי א"י נדרשת התחייבות לשירות לאומי של שנתיים.

ההכשרה

המדרשות ללימודי א"י: בקיץ שלפני תחילת השירות הלאומי נערך קורס
הכשרה משותף הנמשך כשלושה חודשים.
המדרשות ליהדות: בקיץ שלפני תחילת השירות הלאומי נערך קורס הכשרה
הנמשך כחודש ובהמשך לו לומדת הבת את החומר הרלוונטי למדרשה בה תשרת.
 
במהלך השנה נערכות השתלמויות מקצועיות בתחומים השונים.
בכל מדרשה ישנו רכז הדרכה המלווה את הבנות בליווי מקצועי צמוד.

הרשמה

ההרשמה לשירות לאומי במדרשות נעשית דרך "איגוד המדרשות ליהדות וללימודי
ארץ ישראל"
(‏02‎-6510999).

רשימת המדרשות
 

 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  08/02/2019  

עדכוני rss