education - חינוך האגף לתרבות יהודית
 
 
 
 
 
 
 
 
המרכזים להעמקת החינוך היהודי
 

המרכזים להעמקת החינוך היהודי הינם בפיקוח האגף לתרבות תורנית במשרד החינוך, התרבות והספורט. נכון להיום פועלים ברחבי הארץ כ-60 מרכזים בפיקוח המשרד. המרכזים פועלים בבתי-הספר הממלכתיים, בעיקר עם כיתות ב'-ו'. כמו כן מופעלות תכניות לבני-מצווה בחטיבות הביניים ותוכניות מיוחדות לגני הילדים ולחינוך מיוחד. בחלק מהמרכזים יש פעילות גם עם נוער בתי ספר תיכון. אחר הצהריים, בנוסף על הפעלת חוגים, בנות רבות עוסקות על פי בחירתן בהדרכה בתנועות נוער, בחונכות ובעבודה קהילתית כללית (מרכזי קשישים, פנימיות יום, מועדונים לעיוורים ולחרשים, מועדוניות של הרווחה, מרכזי קליטה, אקי"ם, "קו לחיים" וכו'.)

 

מטרת המרכזים

המטרה העיקרית של המרכזים היא להוסיף ממדים של ידע וחוויות להוראת היהדות בבתי-הספר הממלכתיים. הפעילות מועברת על ידי בנות שירות הלאומי ומורות חיילות, באה כהשלמה וכחיזוק להוראת מקצועות היהודית על ידי המורים בבתי-הספר.הפעילות מאופיינת בשימוש באמצעים יצירתיים, חוויתיים ופעלתניים. כל הפעילויות של המרכז נעשות בתאום מלא עם הנהלות בתי הספר, כאשר השאיפה היא שחוויות אלה תשולבנה בעשייה החינוכית השוטפת.

 

הנושאים

המרכזים מציעים מספר נושאים הן לימי העיון והן לפעילות סדרתית. אפשר למקמם בחמישה תחומים:

לוח השנה וחגי ישראל

ציונות ומדינת ישראל

בין אדם לחבירו

בת/בר מצווה

אחדות ישראל

 

להלן מספר דוגמאות של תכניות פעילות שנערכו ע"י צוותי המרכזים ובנות השרות הלאומי בשנה האחרונה, ואשר הועברו על ידם במסגרת פעילותם השוטפת:

 

סובלנות והקשבה (מניעת אלימות)

אני ועמי

האמת והשלום

שמירת הלשון - תרבות המחלוקת

ושמחת בחגיך

המשפחה היהודית

אכפתיות ונתינה

להיות לעם - יחד שבטי ישראל

משואה לתקומה

מעור לאור (תשמישי קדושה)

שאלו את ירושלים

זהירות בדרכים

ישראל שלי

מילדות לבגרות- תכניות בר/בת מצווה

אחדות אינה אחידות

אנחנו ותרבות המערב

מעמד האשה ביהדות

מכעס לפיוס

דמויות בתנ"ך

משואה לתקומה

היהדות, המדינה--והסמל

איזהו גיבור- גבורה יהודית

החריג בחברה

לוח השנה העברי

אני חוליה בשרשרת

אני ואתה נשנה את העולם

 

 

הכשרת המדריכות

בנות השירות הלאומי והמורות החיילות המדריכות את הפעילות במרכזים עוברות הכשרה אינטנסיבית בחופשת הקיץ לפני תחילת שנת הלימודים. כמו כן, ישנה השתלמות חורף בת יומיים והשתלמויות תקופתיות לכל מרכז. המדריכות מלוות בהנחיה צמודה על-ידי מנחים פדגוגיים הפועלים בכל מרכז.

 

נתונים על המרכזים

בשנת תשס"ז פועלים כ-60 מרכזים בפיקוח המשרד. התכניות השונות של המרכזים מועברות השנה בלמעלה מ-500 מאות בתי-ספר יסודיים ממלכתיים, המהווים כמעט חצי מכל בתי-הספר הממלכתיים בחינוך היסודי.

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/07/2017  

עדכוני rss