הוועד הלאומי הישראלי לאונסקו education - חינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
 
תפקידים וחברים
 

ועדת חינוך

יש התאמה מלאה בין פעילות הוועדה לבין תחום החינוך באונסקו ולבין המשרד הממשלתי בו היא מעוגנת.

 

 

 

כללי

הוועדה פועלת על-פי נהלי מטה אונסקו ונהלי הוועד הישראלי לאונסקו.

 

-    הוועדה עוסקת בסוגיות מרכזיות הרלוונטיות לאונסקו.

 

הרכב הוועדה

הרכב הוועדה יכלול נציגים ומקבלי החלטות מהגופים הבאים;

-    משרדי ממשלה וגופים ציבוריים  

-    אוניברסיטות / מוסדות ומכוני מחקר

-    ארגונים לא-ממשלתיים – החברה האזרחית

 

תפקידי הוועדה

-     ייצוג הוועד הישראלי באונסקו

-     השתתפות במפגשים תקופתיים של "חינוך לכל"

-     דווח על תכניות פעולה, מחקר ויוזמות לשיתוף פעולה

-     שיתוף פעולה במישור הבינלאומי

-     יצירת דיאלוג בין חוקרים לבין מעצבי המדיניות

-     קשר עם ועדות אחרות באזור ובעולם

-     קשר עם ארגוני החינוך של אונסקו

-    הפצת מידע / פרסומים לגופים ממשלתיים רלוונטיים / לחברי כנסת/ לארגונים חברתיים / לארגונים לא-ממשלתיים / למוסדות מחקר

 

תפעול הוועדה

הוועדה זקוקה  למרכז/ת מדעי/ת ולתקצוב הפעילות השנתית השוטפת;

-    פרסומים

-    פרויקטים / ימי עיון, כנסים מקומיים ובינלאומיים 

 

מקורות מימון

-    הקצאה ממשלתית  שנתית למימון הפעילות השוטפת;

 

ועדת חינוך 

 

יו"ר:  ד"ר אורנה שמחון,  משרד החינוך**
גב' ורד סוויד, מנכ"לית ויועצת ראש הממשלה למעמד האישה
ד"ר עופר רימון, מנהל מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע
גב' חנה שדמי, מנהלת אגף שפ"י
מר דני רוזנר, ראש מינהל חברה ונוער
מר משה זעפרני, מנהל אגף שפות
גב' דנה פרידמן, מנהלת המטה חינוך אזרחי וחיים משותפים קרמניצר שנהר
גב' שוש כהן, מנהלת תחום מדעים ומפמ"ר מדע וטכנולוגיה
גב' יעל גוראון, מפמ"ר אזרחות
ד"ר אירית שדה, מפמ"ר מדעי הסביבה
גב'  הדרה רוזנבלום, אגף חברתי קהילתי ילדים ונוער
גב'  טובה בן ארי, מפקחת ליישום חוק זכויות התלמיד
מר עבדאללה חטיב, מנהל אגף חינוך לערבים
גב'  אסתי הלפרין, מנהלת חינוכית "מרחבים"
מר איל רם, סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל )עובדי הוראה(
מר דדי קומם, מנהל תחום החינוך, קרן אברהם
מר רועי שמחה, ראש תחום חינוך, המשרד להגנת הסביבה
גב'  טליה נאמן, מנהלת אגף תכנים תכניות הדרכה והשתלמויות, מינהל חברה ונוער
 
ד"ר דלית אטרקצ'י, מזכ"לית  הוועד הישראלי לאונסקו

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  16/08/2015    

עדכוני rss