הוועד הלאומי הישראלי לאונסקו education - חינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
 
תפקידים וחברים
 
 

ועדת  "מידע לכל"   (IFA) / (IPDC)

יש התאמה חלקית בין העיגון הארגוני במשרד המדע לבין תחומי האדם והחברה באונסקו  ולבין פעילות משרדי ממשלה נוספים עמם היא צריכה לשתף פעולה (משפטים,  רווחה ועבודה, בריאות, רה"מ, האקדמיה הישראלית למדעים).

 

שם הוועדה

משרדי ממשלה, תאגידים ציבוריים רלוונטיים

חופש הביטוי והעיתונות

משפטים,  תקשורת

חברת המידע – ממשל זמין

האוצר

זכויות יוצרים

תרבות, משפטים

פיתוח IPDC

תקשורת

תקשורת, תשתיותתשתיות טכנולוגיות (ICT)

תקשורת, תשתיות

זכרון עולם

תרבות, הספרייה הלאומית

 

כללי

הוועדה פועלת על-פי נהלי הוועדה הבין-ממשלתית למידע לכל באונסקו ונהלי הוועד הישראלי לאונסקו.

 

הרכב הוועדה

הוועדה תכלול נציגים של כל בעלי העניין; משרדי ממשלה, ועדות פרלמנטריות, ספריות, מוזאונים וארכיונים, תשתיות טלקומוניקציה ומידע, מוסדות חינוך והכשרה בתחומי המידע, משתמשי מידע ושירותי טכנולוגיית המידע ותקשורת, יצרני תכנים דיגיטליים, קהילות מקומיות וארגונים לא-ממשלתיים. 

 

תפקידי הוועדה

-     ייצוג הוועד הישראלי לאונסקו

-     השתתפות במפגשי הוועדות הבין-ממשלתיות של אונסקו למידע לכל (IFA) לפיתוח תקשורת באזורי פריפרייה (IPDC)

-     זיהוי ועידוד מוסדות מקומיים העוסקים במטרות ובפעילויות דומות

-     הקלה בזרימת מידע בין אונסקו ומוסדות מקומיים;

-     הפצה בצורה סדירה, מידע המסופק על ידי מזכירות אונסקו, בנושאים רלוונטים

-     בניית אתר אינטרנט

-     הכנת דו"ח למזכירות אונסקו ולמועצה הבין-ממשלתית (IFAP)

-     ארגון, תכנון, בצוע והערכת פרויקטים 

-     גיוס מימון  וחסויות ממשלתיות, ציבוריות, פרטיות ועסקיות לתקצוב פרויקטים 

-     זיהוי והכנת הצעות לפרויקטים למימון באמצעות גופים בינ"ל (מש"ב)

-     קיום דיאלוג עם ועדות לאומיות אחרות בנושאים בעלי  עניין הדדי.

-     פיתוח תכנית זכרון עולם

 

תפעול הוועדה

הוועדה זקוקה למרכז/ת מדעי/ת ולתקציב עבור הפעילות השנתית השוטפת

-     פרסומים

-     פרויקטים , ימי עיון, כנסים מקומיים ובינלאומיים

-     ייזום מחקרים /  השקה של פעולות חדשניות

 

מקורות מימון

מקורות המימון יהיו ;

-     הקצאה ממשלתית  שנתית למימון הפעילות השוטפת

 

ועדת מידע לכל

יו"ר:        פרופ' רוני אבירם, אוני' בן גוריון

חברים:    גב' אל-על פנינה,  משרד החוץ*

               מר  רון אדם,ארב"ל 1 משרד החוץ* 

גב' בכר דורית, משרד החינוך*
מר בר-מוחא יוסי, אגודת העיתונאים*
גב' הניג נעמה, משרד התקשורת*
מר טל הרמתי, משרד האוצר*
ד"ר גוטרמן מנחם 
מר גינצברג שמואל
גב' גלעד נאווה, איגוד האינטרנט הישראלי*
פרופ' יהודאי עמירם,  אוניברסיטת ת"א
גב' מינץ סופיה, משרד החינוך*
פרופ' רפאלי שיזף, אוניברסיטת חיפה

מרכזת:  

מוזמנים:  מר וינר דב, מינרווה ישראל

 

 

 הנחיות לתפעול ועדות לאומיות בתחום מידע לכל.

ההצעה מפרטת את מטרות הוועדה עיגונה הארגוני במדינה וכן את תפקידיה העיקריים .  
הצעה נועדה לשמש בסיס להקמת ועדה בישראל ולהתאימה לקונטקסט הישראלי.

 

_________________________

*  בתוקף תפקידם ו/או חברות בוועדה

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  16/08/2015    

עדכוני rss