הוועד הלאומי הישראלי לאונסקו education - חינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
 
תפקידים וחברים
 

ועדת מדע 
הוועדה היא הגוף המאגד של 4 ועדות סטטוטוריות כמתחייב מתקנון הוועד (גיאולוגיה, הידרולוגיה, אוקינוגרפיה, האדם והביוספרה). יש התאמה חלקית בין פעילות הוועדה המעוגנת במשרד המדע לבין תחומי המדע באונסקו ולבין פעילות משרדי ממשלה נוספים עמם היא צריכה לשתף פעולה  (תשתיות , איכות סביבה, חקלאות, תקשורת).
ועדות מדע פועלות בתחומים המשיקים הן למשרד המדע והן למשרדי ממשלה אחרים;

 

 

 

שם הוועדה

משרדי ממשלה ותאגידים ציבוריים רלוונטיים

ימים ואוקיינוסים (IOC )    

 תשתיות

הידרולוגיה  (IHP)

 תשתיות, הגנת  הסביבה, החקלאות, נציבות המים

גיאולוגיה (ICGP)

תשתיות

האדם והביוספרה (MAB)

הגנת הסביבה, חקלאות, חינוך, תשתיות

סינכרוטרון – קרינה סינכרטרונית   (SESAME)

האקדמיה  הישראלית הלאומית למדעים
משרד המדע

 

כללי

הוועדה פועלת  על-פי נהלי מטה אונסקו ונהלי הוועד הישראלי לאונסקו

הוועדה תמלא תפקיד מרכזי בקשר שבין קהילת המחקר, לבין קובעי המדיניות בנושאים הקשורים ל; אוקיאנוגרפיה, האדם והביוספרה, גיאולוגיה,הידרולוגיה.

 

הרכב הוועדה

הרכב הוועדה יכלול נציגים ומקבלי החלטות מהגופים הבאים;

-     משרדי ממשלה וגופים ציבוריים  / מועצות ציבוריות לאומיות  

-     אוניברסיטות / מוסדות ומכוני מחקר

-     ארגונים לא-ממשלתיים – החברה האזרחית

 

תפקידי הוועדה

-     ייצוג הוועד הישראלי באונסקו

-     השתתפות במפגשים תקופתיים של ועידות מדע

-     דווח על תכניות פעולה, מחקר ויוזמות לשיתוף פעולה

-     קשר עם ועדות מדע באזור  ובעולם

-     קשר עם מרכזי מדע של אונסקו בעולם

-     זיהוי, גיוס וקשר עם קבוצות המתעניינות בנושאי מחקר רלוונטים

-     הפצת מידע / פרסומים לגופים ממשלתיים רלוונטיים / לחברי כנסת/ לארגונים חברתיים / לארגונים לא-ממשלתיים / למוסדות מחקר

-     שימוש בידע והעברת ידע למעצבי מדיניות לאומיים ומקומיים ומעקב אחר השימוש בידע.

 

תפעול הוועדה

-     הוועדה זקוקה למרכז/ת מדעי/ת ולתקצוב הפעילות השנתית השוטפת;

-     פרסומים

-     פרויקטים וימי עיון / כנסים מקומיים ובינלאומיים 

-     ביצוע מחקרים  

 

מקורות מימון

-     הקצאה ממשלתית  שנתית למימון הפעילות השוטפת

 

ועדת מדע

יו"ר:              פרופ' אהוד גזית, משרד המדע והטכנולוגיה*

חברים:          גב' אל-על פנינה,    משרד החוץ*

פרופ' ברק חרות, יו"ר (IOC), המכון לחקר ימים ואגמים לישראל*
ד"ר גבריאלי איתי, יו"ר (ICGP), המכון הגיאולגי*
גב' גליצ'נסקי סימה, משרד המדע והטכנולוגיה*
גב' לוי אילנה, משרד המדע והטכנולוגיה *
פרופ' ספריאל אוריאל, יו"ר ((MAB, האוניברסיטה העברית*
פרופ' רבינוביץ אליעזר,   יו"ר סינכרוטרון, אוניברסיטת העברית*
פרופ' רונן דניאל, יו"ר (IHP), אוניברסיטת בן-גוריון*
מר רון אדם, משרד החוץ *

מרכז/ת:        ט.נ

 

ועדת ימים ואגמים (IOC)

יו"ר:              פרופ' חרות ברק, מנהל המכון לחקר ימים ואגמים לישראל*

                    (הוועדה פועלת במסגרת המכון)


ועדת גיאולוגיה (IGCP)  

יו"ר:              ד"ר גבריאלי איתי, המכון הגיאולוגי*

                    (הוועדה פועלת במסגרת המכון הגיאולוגי)

 

צוות סינכרוטרון

יו"ר:              פרופ' רבינוביץ אליעזר האוניברסיטה העברית*

חברים:          גב' אל-על פנינה, משרד החוץ*

פרופ' דויטש משה, אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' זוסמן יואל, מכון ויצמן למדע
פרופ' יעקובי יצחק, האוניברסיטה העברית 
גב' לוי אילנה, משרד המדע והטכנולוגיה*
פרופ' ליזרוביץ לסלי, מכון וייצמן למדע
מר אבי ענתי, משרד המדע והטכנולוגיה*
פרופ' פז-פסטרנק משה, אוניברסיטת תל-אביב
ד"ר צדוק מאיר, האקדמיה הלאומית למדעים*
מר רגב יונתן, משרד האוצר*
מר רון אדם,   משרד החוץ* 
ד"ר סגל יוסי, האקדמיה  הלאומית למדעים*

 

 

________________________

*  בתוקף תפקידם ו/או חברות בוועדה

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  16/08/2015    

עדכוני rss