הוועד הלאומי הישראלי לאונסקו education - חינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
 
תפקידי ומטרות הועדה
 

רקע

מדינת ישראל חתמה בשנת 1999 על האמנה למורשת עולמית ומאז היתה הוועדה הישראלית למורשת עולמית של אונסקו למטמיעה ומיישמת של האמנה במישור המקומי ובהכרזת על אתרים ישראליים במישור הבין-לאומי.

 

תפקידי הוועדה

- קשר ישיר עם מרכז מורשת עולמית
- השתתפות במפגשי הוועדה למורשת עולמית (WHC) 
- יישום האמנה בישראל
- פיתוח  עקרונות לשימור
- הכנת  מרשם לאתרי מורשת (NR)
- הגשת מועמדויות למורשת עולמית על בסיס הרשימה הטנטטיבית
- הטמעה וחינוך בקרב מקבלי החלטות ובמערכת החינוך
- ניטור, מעקב ודווח על אתרי מורשת עולמית
- הנחייה, הדרכה, וסיוע לארגונים בנושאים רלוונטים
- ארגון כנסים בינ"ל / ימי עיון

 

 

סמכויות הוועדה

- הגשת תיקי מועמדות לאונסקו
- ניטור מעקב ודווח על אתרי מורשת
- התייעצות עם הוועדה לתכנון 
- עדכון הרשימה הטנטטיבית

 

 

תפעול הוועדה

-

הוועדה זקוקה ל:

מרכז/ת מדעי/ת ולתקציב לצורך יישום האמנה;

- ניטור ודווח
- פרסומים
- ימי עיון, כנסים מקומיים ובינלאומיים

 

 

מקורות מימון

- הקצאה ממשלתית  שנתית למימון הפעילות השוטפת

 

 

משימות הוועדה הישראלית למורשת עולמית

עד כה הוכרזו כאתרי מורשת עולמית; העיר העתיקה של עכו, מצדה, העיר הלבנה תל אביב-התנועה המודרנית, התלים המקראיים (מגידו, חצור, באר שבע) ודרך הבשמים – ערי המדבר בנגב (ממשית , חלוצה, עבדת ושבטה) והאתרים המקודשים לבהאים בחיפה ובגליל המערבי.

לאחר עשר שנות עבודה אינטנסיביות של הטמעת האמנה הבינלאומית להגנה על מורשת עולמית והניסיון שהצטבר מהגשת אתרים למרכז למורשת עולמית, ולאור המלצות דוח מבקר המדינה על נושא השימור בישראל שהמליץ לוועדה הישראלית למורשת עולמית להגדיר את דרכי פעולתה, תפקידיה, סמכויותיה ואחריותה  בתחומים הנגזרים מן האמנה

 

הוועדה הקימה צוותי חשיבה שדנו בנושאים של; הרשימה הטנטטיבית  חינוך, הטמעה והכשרה,   מעקב דווח וניטור אתרים ,  מרשם אתרים ישראלים,  נופי תרבות,   מורשת המאה העשרים,   רשות ממלכתית למורשת תרבות וטבע ,   הבקע הגדול- החולה,  אזורי חייץ- מגבלות פיתוח באזורי חיץ ואזורי הכרזה,  נופי תרבות אורבאניים היסטוריים ,  הערך האוניברסאלי היוצא מן הכלל,  עקרונות השימור, שינוי אקלים , תכנית ממשק ,  המורשת הערבית הבנויה, להלן דוח צוותי החשיבה ותהליך השימוע

 

pdf דוח צוותי חשיבה

pdf דוח צוותי חשיבה אנגלית

pdf דין וחשבון צוות חשיבה מורשת ערבית בנויה

 

פוסטרים מורשת עולמית:

פוסטר 1

פוסטר 2

פוסטר 3

פוסטר 4

פוסטר 5

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  16/08/2015    

עדכוני rss