הוועד הלאומי הישראלי לאונסקו education - חינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
 
תפקידים וחברים
 

ועדת תרבות 

 

יש התאמה מלאה בין פעילות הוועדה לבין תחום התרבות באונסקו ולבין המשרד הממשלתי בו היא מעוגנת.

 

 

 

כללי

הוועדה תפעל עפ"י נהלי מטה אונסקו ונהלי הוועד הישראלי לאונסקו.

 

-     הוועדה תעסוק בסוגיות בהיבטים של אמנות ותרבות ובקשר עם המערכת האזרחית

 

הרכב הוועדה

הרכב הוועדה יכלול נציגים ומקבלי החלטות מהגופים הבאים;

-     משרדי ממשלה וגופים ציבוריים   / מועצות ציבוריות לאומיות

-     מוסדות תרבות

-     אוניברסיטות / מוסדות ומכוני מחקר

-     ארגונים לא-ממשלתיים – החברה האזרחית

 

תפקידי הוועדה

-     ייצוג הוועד הישראלי באונסקו

-     השתתפות במפגשים תקופתיים של ועידות תרבות

-     דווח על תכניות פעולה, ויוזמות לשיתוף פעולה

-     שיתוף פעולה  במישור הבינלאומי

-     יצירת דיאלוג בין אמנים לבין מעצבי המדיניות

-     קשר עם ועדות תרבות באזור  ובעולם

 

תפעול הוועדה

הוועדה זקוקה למרכז/ת מדעי/ת ולתקצוב הפעילות השנתית השוטפת;

-     פרסומים

-     פרויקטים / ימי עיון, כנסים מקומיים ובינלאומיים 

 

מקורות מימון

-     הקצאה ממשלתית שנתית למימון הפעילות השוטפת

 

ועדת תרבות

יו"ר:        מר אלקבץ שמעון ,  משרד  התרבות והספורט*

חברים:    גב' אל-על פנינה, משרד החוץ*

ד"ר יער אבישי, מוסיקולוג, עיריית רעננה
מר רון אדם, משרד החוץ*

מרכז/ת:

 

צוות תרבות לא מוחשית

חברים:    גב' אל-על פנינה, משרד החוץ*

גב' דן בטי, משרד התרבות והספורט*
מר רון אדם, משרד החוץ *

 

צוות מוסיקה  (IMC) *

יו"ר:               ד"ר יער אבישי, מוסיקולוג, עיריית רעננה*

מרכזת:          גב' רעיה זימרן, משרד  התרבות והספורט*

(הצוות פועל במסגרת מדור המוסיקה במינהל התרבות)

 

 

________________________

*  בתוקף תפקידם ו/או חברות בוועדה

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  16/08/2015    

עדכוני rss