education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
יישום הליבה החברתית-ערכית בראי התכנית "מפתח הל"ב – לשעת חינוך"
 

 

דבר הסמנכ"לית ומנהלת המינהל הפדגוגי - הגב' לאה רוזנברג

דבר מנהלת האגף לחינוך יסודי - הגב' שרה רויטר 

יישום הליבה החברתית-ערכית - הגב' זהבה שמש, מנהלת המחלקה לחינוך לחיים בחברה

 

בתי"ס משתפים בלמידה ובהתנסות בעקבות יישום "מפתח הל"ב - לשעת חינוך":

יישום הליבה החברתית-ערכית במחוז דרום

 

יישום הליבה החברתית-ערכית במחוז חיפה

 

יישום הליבה החברתית-ערכית במנח"י ומחוז ירושלים

 

יישום הליבה החברתית-ערכית במחוז מרכז

 

יישום הליבה החברתית-ערכית במחוז צפון

 

יישום הליבה החברתית-ערכית במחוז תל-אביב

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/10/2016