education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
"חג הנביא שועייב"
 

"יערב לך אם יכבדוך בעבור חכמה, בעבור יראה או בעבור מוסר..."

(אמרה דרוזית)

 

 

תכנית חברתית-ערכית המיועדת לתלמידים מהעדה הדרוזית ומשלבת את המורשת התרבותית, את הערכים המיוחדים ואת זכרו של הנביא שועייב עליו השלום הנחשב לאחד החגים החשובים והמרכזיים של הדרוזים בארץ ובעולם.

 

התכנית פותחה ע"י המחלקה לחינוך לחיים בחברה בשיתוף הממונה על החינוך הדרוזי והפיקוח על המורשת והיא מהווה מודל יישומי לטיפוח הסטנדרטים בתרבות ובאקלים הבית-ספרי, כשנקודת המוצא היא סטנדרט 4 - "התפתחות ערכית תרבותית".

 

היחידות הנכללות בתכנית מובנות באופן המאפשר ללומדים לעסוק בהיבטים חברתיים-ערכיים הקשורים למאפייני החג ולהתכונן לקראתו במעגל האישי, הקבוצתי והקהילתי.

 

להורדת החומרים בתכנית:

כל הקבצים מופיעים כקבצי pdf, וחלקם גדולים מאד.

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/08/2016