education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
המוזיאון כסביבה לימודית
 

עיקר פעילותה של המחלקה לסביבות למידה חדשניות מתמקדת בשילוב המחשב והאינטרנט לתוך תהליך הלמידה. אנחנו חיים בעידן טכנולוגי, וכאשר מדברים על טכנולוגיות בבית הספר, באופן מיידי ודי טבעי חושבים על מחשבים.

 

עם זאת, קיימות סביבות נוספות המהוות מרחב עשיר ללמידה. המחלקה בוחנת, למשל, כיצד ספריית בית הספר משתלבת בלמידה של התלמידים. סביבה נוספת, היא המוזיאון. המושג מוזיאונים אינו בהכרח "חדשני", אם כי הם מתחדשים באופן תדיר ורבים מהם מנצלים טכנולוגיות מתקדמות כך שסיור במוזיאון איננו רק טיול לאורך קירות שעליהם תלויים מיצגים ו/או תמונות.

 

על מנת ללמוד על המתרחש בתחום השימוש במוזיאון כסביבת למידה ולהרחיב את הידע באפשרויות השימוש הטכנולוגיות בסביבה זו, המחלקה לסביבות למידה חדשניות ממליצה לבקר באתר האינטרנט של היחידה לחינוך במוזיאונים של משרד החינוך.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/02/2013