education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
כלים ישומיים
 

המדור "כלים"  מרכז את הכלים השונים שפותחו במחלקה לסביבות למידה חדשניות העוסקים בלמידה מושכלת בסביבה מתוקשבת. חלק מן הכלים נכתבו בראיה מערכתית ומהווים כלי לתכנון והערכת סביבת הלמידה בבית הספר, וחלק מן הכלים מיועדים לשירות המורים, שכן הם מהווים מודלים לתהליכי הוראה – למידה בכיתות.

 

נשמח לקבל יישומים והצעות לשימוש בכלים המפורסמים.

 

כלי מיפוי והערכה

כלי לבחינת המצב הנתון בבית הספר אל מול הרצוי ותכנון הצעדים לקידומו

סטנדרטים במידענות בסביבה לימודית מתוקשבת: המנהל כמנהיג פדגוגי – מאין ולאן?

 שאלון להערכת תפקוד המורה בסביבה מתוקשבת

 

דגמי הוראה

המודל היישומי/פדגוגי

מידעון (מודל להוראה)

 

סביבות למידה

 אתרים בית ספריים - איך להעריך

 אתרים בית ספריים - כלי להערכה

 מאפיינים של משימה מידענית מתוקשבת

 

תפקיד רכז התקשוב

 תפקיד רכז התקשוב 

 

כלים לאיסוף נתונים לשם זיהוי צרכי הפיתוח המקצועי בכלל וההדרכה בפרט.
זאת מתוך שתי נקודות מוצא:

pdf תהליכי הוראה – למידה בסביבה עתירת טכנולוגיה

pdf תפקוד לומדים בסביבה עתירת טכנולוגיה

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/02/2013