education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
יישום הליבה החברתית-ערכית במחוז חיפה
 

בתי"ס משתפים בלמידה ובהתנסות
בעקבות יישום ערכי "מפתח הל"ב - לשעת חינוך":

 

 

 

מפקחת רפרנטית במחוז:

נירה רוזנהיימר

 

מנחה מחוזית:

גילת המבורג

 

מדריכה בבתי-הספר המדגימים:

נאווה קרניאל

מדריך בבתי-הספר המדגימים במגזר הדרוזי:

סאלמן נאסר

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/10/2016