education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
מפתח הל"ב בצל הקורונה
 

שנה"ל תשפ"א תיפתח "בצל הקורונה".

המציאה החדשה דורשת מכולנו ריחוק חברתי ומלווה בתחושות של חוסר ודאות,
עמימות לגבי הצפוי, דאגה, לחץ וחוסר ביטחון כלכלי ובריאותי.
במציאות שכזו נודעת חשיבות רבה לשיח ערכי-חברתי המאפשר לתלמידים
לשתף, לשאול, להגיב ולפעול בסוגיות המרכזיות שעל סדר היום.
 

הערכה "מפתח הל"ב בצל הקורונה" מציגה הצעות ללמידה ולהתנסות ב"שעת חינוך - מפתח הל"ב" בשתי ערכות: ערכה לכיתות א-ג וערכה לכיתות ד-ו.

 

הערכות כוללות מגוון פעילויות קצרות וממוקדות שנועדו לסייע לצוות החינוכי ללוות את התלמידים בשלושה צירים השזורים זה בזה:

  • בציר הערכי - שיח על ערכים ותרגומם להתנהגויות.
  • בציר האקטואלי - עיבוד חוויות התקופה בתוך שיתוף במשאלות, בתקוות, בבקשות, בפחדים ועוד. השיח מתמקד באיתור הכוחות להתמודדות וביצירת תמיכה חברתית רחבה.
  • בציר המעורבות החברתית - תכנון וביצוע של יוזמות ומשימות קצרות וממוקדות.


 
חשוב להתאים את הפעילויות לצורכי התלמידים וליעדים הבית ספריים בחינוך החברתי ערכי.

 

 

ערכה לכיתות א-ג

לערכת "מפתח הל"ב בצל הקורונה" 
לכיתות א-ג

 

 

ערכה לכיתות ד-ו

 לערכת "מפתח הל"ב בצל הקורונה"
לכיתות ד-ו

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  03/07/2021