education - חינוך מנהל חברה ונוער זכויות התלמיד

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
דעות קדומות וסטריאוטיפים - מערך שיעור
בילי פינס
 

השיעור הינו שיעור כפול (שני שיעורים צמודים היוצרים יחידת זמן כפולה).

קהל היעד:

תלמידי כיתה ה'

מטרות השיעור:

 1. התלמיד יבין את המושגים: סטריאוטיפ, דעה קדומה
 2. התלמיד יבין את הסכנה הכרוכה בהתנהגות על פי דעה קדומה
 3. התלמיד יתנסה בהפעלה

מושגי היסוד להקנייה:

סטריאוטיפים, דעות קדומות, סטיגמה, ביקורת

מערך השיעור:

הכיתה תחולק לקבוצות עבודה.
כל קבוצה תקבל דף עם 8 תמונות של גברים שונים (כל הקבוצות מקבלות את אותו דף.).

משימה ראשונה:

בדף משימות, הילדים צריכים למלא שת שם האדם ועיסוקו, לפי ראות עיניהם  (כ 5 דקות).
לאחר מילוי הטבלה, עורכים סבב בין הקבוצות. המורה תרשום על הלוח את הטבלה והשמות + העיסוקים שהועלו ע"י התלמידים.

לדיון:

 • מדוע נתתם שמות אלו לאנשים אלו?
 • מדוע החלטתם שמישהו מסויים עוסק בעיסוק המסויים?
 • מה גרם לכם להחליט על שם או על עיסוק?

בשלב זה, אין תובנות ומסקנות. יש רק העלאת עובדות על עבודתם.

משימה שניה:

אותן קבוצות מקבלות דף משימות נוסף. דף זה מתייחס אף הוא לתמונות.
הפעם, צריכים הילדים לנסות לשייך היגדים שונים לכל תמונה. ההיגדים רשומים מתחת לטבלה. יש יותר היגדים מתמונות. לכל תמונה יכול להיות יותר מהיגד אחד. (כ 10 דקות).

לאחר מילוי הטבלה, עורכים סבב נוסף של איסוף הנתונים. המורה תמלא את הטבלה החדשה עפ"י דברי הילדים.

לדיון:

 • מדוע שייכתם היגדים מסוימים לאנשים מסוימים?
 • מה גרם לכם להחליט על היגד מסוים לאדם מסוים?

אין ספק, כי הדיון יעורר ויציף את נושא "מראה העיניים".
אם אני רואה אדם מלוכלך, לבוש סחבות, אני באופן טבעי חושב שהוא פשוט עלוב,  לא משכיל, לא ראוי, ומייחס לו תכונות ירודות.
אלו הם הסטריאוטיפים והדעות הקדומות, שאנו כל כך נאחזים בהם.
ייערך רישום על הלוח של שני המושגים הללו והסברם.

לסיום חלק זה, יקבלו התלמידים דף אימות ובו שם / עיסוק האדם שבתמונה.
בעקבות דף האימות נפתח דיון:
מדוע אנו, בני האדם, שופטים אנשים אחרים על פי דעות קדומות וסטריאוטיפים?
מה הבעיה או הסכנה בקביעת דעה על בן אדם, רק על-פי מראהו?

 

קריאת הסיפור "חמשת העיוורים".

יתקיים דיון בעקבות הסיפור:

 • מה ניתן ללמוד מן הסיפור? מהו המסר של הסיפור?
 • מה הקשר בין הסיפור לבין הפעילות הקודמת (עם התמונות)?
 • מה עלינו לעשות על מנת להימנע מ"הדבקת תוויות, סטיגמות, סטריאוטיפים ודעות קדומות?"

בסיכום השיעור התלמידים יציינו באופן עצמאי את הסכנות בשימוש בסטריאוטיפים ודעות קדומות.

פעילויות בעקבות השיעור:

 תנתן משימת בחירה אחת:

 • התלמידים ייצרו כרזה הקוראת להפסקת השימוש בסטריאוטיפים ודעות קדומות.
 • התלמידים ימחיזו אירוע חברתי, הכולל שימוש בסטריאוטיפים ודעות קדומות ובעקבותיו תובנה של המצב ושל הסכנה בשימוש זה.
 • התלמידים ימחיזו את הסיפור "חמשת העיוורים" ובסוף ההמחזה יסבירו את הסכנה בשימוש בסטריאוטיפים ובדעות קדומות.

תובנות בעקבות לימוד הסיפור:

 • שימוש בסטריאוטיפים ובדעות קדומות מהווה סכנה.
 • כאשר אני קובע דעה על מישהו מבלי להכירו, רק על סמך מראה חיצוני, או פרמטר אחר, אני חוסם עצמי מלהכיר, לדעת.
 • ע"י שימוש בדעות קדומות, אנו עלולים ליצור אפליה. אנו עלולים לא לאפשר שוויון הזדמנויות לכּל.
 • אנו חייבים להיפתח, לאפשר לעצמנו להכיר, לשמוע, ללמוד על אנשים אחרים, תרבויות אחרות. זו הדרך להילחם בסטריאוטיפים ובדעות הקדומות.

נספח

משימה א'

לפניכם 8 תמונות של גברים.
בטבלה הבאה מלאו את הפרטים החסרים:
(עליכם להמציא את הפרטים שאינכם יודעים על סמך התמונות)

 

תמונה מס'
שם
עיסוק / מאפיין

1.

                   

                   

2.

                   

                   

3.

                   

                   

4.

                   

                   

5.

                   

                   

6.

                   

                   

7.

                   

                   

8.

                   

                   

 

משימה ב'

על פי תמונות הגברים מהמשימה הקודמת, נסו להתאים היגדים ותיאורים לתמונות (שימו , יש יותר היגדים מתמונות. יתכן שיש מספר היגדים לתמונה אחת...).

 

תמונה מס'
היגד/ים מתאים/מתאימים

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

 

דוגמאות להיגדים אפשריים:

 • פרופסור באוניברסיטה
 • מובטל
 • לוחם צדק
 • עבריין
 • ערבי
 • נדיב ופעיל חברתי
 • אלים
 • חכם
 • סטודנט
 • מנהל
 • דוגמן
 • חירש
 • מקבץ נדבות
 • טוב לב
 • עולה חדש
 • שיכור
 • זוכה פרס נובל/ישראל/ראש הממשלה וכו'...
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/11/2010