education - חינוך מנהל חברה ונוער זכויות התלמיד

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
טיפים לבניית אמון בין אנשים בוגרים לאנשים צעירים
כתבה: טובה בן-ארי
 

"מתחת לתלבושת אחידה פועמים מאה לבבות שונים וכל אחד מהם – קושי אחר, עבודה אחרת, דאגה וחשש אחרים.   מאה ילדים – מאה אנשים, אשר לא "אי פעם", לא "עדיין לא", לא "מחר", אלא כבר...עכשיו...היום  –  אנשים הם."

 יאנוש קורצ'אק, "הפנימייה", עם הילד, 1974, עמ290-291

 

 

 •  תלמידים  מביעים את עצמם בדרכים שונות לצרכים שונים, שלא תמיד ניתן להמליל אותם, היו רגישים  !
 •  העניקו תשומת לב אישית וחיובית. טפחו את נקודות החוזק של תלמידיכם.
 •  דברו אל תלמידיכם בנימוס ובכבוד כדי שהם "יחקו"  התנהגות ראויה.
 •   נסו לקבוע עם תלמידיכם את נורמות ההתנהגות והכללים הראויים בכיתה ובביה"ס, התמידו בשמירתם.
 • קבלו את השוני בין התלמידים,לא כולם מגיבים באותה הצורה,אל תשפטו, בדקו מה קורה מאחורי הקלעים,מה הביא אותם להתנהגות זו.
 • התייחסו לקשיים ולבעיות כאל אתגרים שעליכם לפתור.
 • התרכזו בסיוע ללומדים להתגבר על הבעיה שנוצרה ולא במעשים שליליים שמתגלים כביכול ע"פ השטח- מקדו את תשומת הלב בעזרה לתלמידים.
 • נסו להסתכל על המצב מנקודת מבטם של התלמידים "אל תשפוט אדם עד שלא תהיה במקומו". כשתבינו את מצבם ואת התחושות הנלוות, יהיה לכם קל יותר  למלא את השליחות החינוכית ולהעניק תמיכה לתלמידים.
 •  תנו משוב חיובי, עזרו לתלמיד להרגיש בנוח לידכם, להאמין בדרך שלכם.
 • זה לא אישי!  "אין תלמיד רע, יש תלמיד שרע לו" הפרידו בין ה"אני" האישי ל"אני" המקצועי,    
 • פעלו באנושיות ובמקצועיות. מצאו את החיובי בכל אחת ואחד בהם
 • בקשו מהתלמידים פתרון, אל תמהרו לתת להם עיצות או לבטל את דעתם,כוונו אותם בעדינות לתת פתרון נוסף, אחר, תנו רמזים.
 • קבלו בדיחות של תלמידים ברוח טובה, שלבו הומור בלמידה.
 • השתדלו  לדבר אל התלמידים ולא עליהם, שמרו על פרטיותם.
 • הימנעו מלערער את הביטחון העצמי של התלמידים.
 • הימנעו מלדבר בהתנשאות אל התלמידים.
 • הרבו לחייך

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/06/2009