education - חינוך מנהל חברה ונוער זכויות התלמיד

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
ספרי קריאה לפי נושאים
 

תודה למפקחת: גב' ציפי קרליץ, מפקחת על ספריות בתי הספר

 

 

 

 

יש לי זכויות ואחריות

 שם הסופר/ת

 שם הספר

 שם ההוצאה

 מתאים לכיתה

 טפר, יונה

 ועלי לא איכפת לך

 הקיבוץ המאוחד

 ד'-ו' +

 שביט, אוריה

 משחק הזכרון

 כתר

 ו+

 איתן, מינה

 חלומו של מולה

 ספריית הפועלים

 ד'-ו

 חגית גור, רלה מזלי

 ספר הזכויות שלי

 ספריית הפועלים

 ד-ז'

חזור
 

 

זכותי להיות מוגן ואהוב

 שם הסופר/ת

 שם הספר

 שם ההוצאה

 מתאים לכיתה

 קסטנר, אריק

 35 במאי

 אחיאסף

 ד'-ו'

 לינדגרן, אסטריד

 רסמוס הנודד

 עם עובד

 ד'-ו'

 גלברט-אבני, עפרה

 קירות שלא רואים

 הקיבוץ המאוחד

 ה'-ו'

 גולדברג, לאה

 נסים ונפלאות

 ספריית פועלים

 ג'-ו'

 רז, אורית

 מזכרות מאיש השלג

 הקיבוץ המאוחד

 ג'-ד'

 עמלה, עינת

 הלבד האחר של דני

 הקיבוץ המאוחד

 ד'-ו'

 הראל, נירה

 בסרט זה אחרת

 עם עובד

 ג'-ד'

 עמלה, עינת

 הבוקר בו אסרו את אבא

 הקיבוץ המאוחד

 ה'-ח'

 רז, אורית

 כיסא שממתין לאבא

 הקיבוץ המאוחד

 ד'-ו'

 רזניק, רות

 המקלט שהיה לבית

 עם עובד

 ד'-ו'

 מקלקן, פטרישיה

 שרה פשוטה וגבוהה

 עם עובד

 ד'-ו'

 מקלקן, פטרישיה

 עפרוני

 עם עובד

 ד'-ו'

 גבעתי, רוני

 ציפור העץ

 הקיבוץ המאוחד

 ד'-ו'

 אורגד, דורית

 סודות אפלים

 הקיבוץ המאוחד

 ד'-ו'

 אביב, זוהר

 חבורת כח המוח

 כתר

 ד'-ו'

אהרונוף, חגית

גיבור על חזקים

הקיבוץ המאוחד

 ה'-ו'

חזור
 

 

אחריותי לגלות איכפתיות כלפי הזולת

 שם הסופר/ת

 שם הספר

 שם ההוצאה

 מתאים לכיתה

 אורלב, אורי

 האי ברחוב הציפורים

 כתר

 ה'-ו'

 קופר, הלן

 מרק דלעת

 יבנה

 א'-ג'

 סניהורה, אולנה

 אני מתגעגעת לאופיר ג'

 ספריית פועלים

 א'-ג'

 אהרונוף, חגית

 גיבור על חזקים

 הקיבוץ המאוחד

 ד'-ו'

 גרובמן, אורית

 סיפורי נמש

 ג'י.או.גלריה לאומנות

 א'-ג'

 קייב, קתרין

 משהו אחר

 שבא

 א'-ג'

 קורשינוב, אירינה

 האנו מצייר דרקון

 מודן

 א'-ג'

 שיר, סמדר

 ילדי אא"א - אצלנו אין אלימות

 ידיעות אחרונות,חמד

 ד'-ו'

 סימל, מריו

 אוטובוס גדול כמו כל העולם

 אחיאסף

 ד'-ו'

 זרחי, נורית

 וולפינאה מומי בלום

 מסדה

 ד'-ו'

 אריאל פנינה

 שים פס רחב

 ידיעות אחרונות

 ד'-ו'

 שרלי הכט

 שיעור בצדק

 הוצאת המכון הדמוקרטי

 לילדי גן-תלמידי כיתות ג'

חזור
 

 

זכותי להביע את דעותי...

 שם הסופר/ת

 שם הספר

 שם ההוצאה

 מתאים לכיתה

 אורלב, אורי

 לידיה מלכת א"י

 כתר

 ד'-ו'

 רון-פדר, גלילה

 משפחה וחצי

 מודן

 ד'-ו'

 לזרוביץ, אילן

 כמו דג במים

 מודן

 ד'-ו'

חזור
 

 

זכותי להביע את דעותי, מחשבותי, רצונותי בדרכים
שונות: בדיבור, בכתיבה, בציור ובהצגה

 שם הסופר/ת

 שם הספר

 שם ההוצאה

 מתאים לכיתה

 זרחי נרית

 מפרשיות

 הקיבוץ המאוחד

 גן- ג'

חזור
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/06/2009