education - חינוך מנהל חברה ונוער זכויות התלמיד

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
אחריות אזרחית - בשבילי הזכויות
المسؤولية المدنية بالنسبة لي حقوق
 

  מכתב לצוות בית הספר

 

  להורדת חוברת הפעילויות בעברית

 

  להורדת חוברת הפעילויות בערבית    في درب الحقوق, المسؤولية المدنية, حوار ونقاش حول المفاهيم الأخلاقية الاجتماعية في معاهدة حقوق الولد

 

  להורדת כריכת החוברות בעברית ובערבית

 

 

הצעות לפעילויות לימוד וחקר

"זכויות האדם, ויהא זה ילד או מבוגר, אינן בלתי מוגבלות. לכל זכות – גבול: זכותו של האחר, במיוחד כאשר זכותו פוגעת בזו של האחר"...
"אחת הסמכויות המשמעותיות ביותר של המורות והמורים היא הסמכות לקבוע איזו זכות עדיפה על האחרת במרחב הבית ספרי, מי תגבר ומה יש להעדיף בנסיבות העניין, וזאת תוך הסברת התהליך המאזן ותוצאותיו."


אחריות אזרחית - א"א לשבילי הזכויות

בפתיחת שנת לימודים זו החליט המינהל הפדגוגי להציף סיפורי תלמידים שנאספו משיחות אישיות ומדיוני דילמה שנערכו ברחבי הארץ בתוכנית הנוער א"א - אחריות אזרחית המתבצעת יחד עם יוניסף ישראל.

 

בחוברת תמונות מצב של בני הנוער הלוקחים אחריות על עצמם ועל חבריהם.
החוברת מעלה את הדילמות של הילדים כמעט מפיהם, תוך הצעות לדיון בכיתה בצד מקורות נוספים.

 

מתוך אמנת זכויות הילד/ה למדים כולנו, מבוגרים וצעירים, את האחריות העצומה שיש לנו כלפי אחרים, אנו  מפתחים רגישות לצרכים של אחרים, לעזרה לזולת, ומתאמנים בשמירת הזכויות שלנו, של כולנו.

 

לראשונה מתפרסמת חוברת דו לשונית, שתחולק לבתי הספר העל יסודיים עד חודש נובמבר, ולקראת יום זכויות הילד/ה הבינלאומי.

 

תודה מיוחדת למרכז להעצמת האזרח על השותפות לדרך.

 

מוזמנים לשאול, להיעזר בנו, לכתוב אלינו..

 

בברכה,

 

טובה בן-ארי

וצוות ההדרכה בפיקוח לזכויות התלמיד/ה

 

 

  מכתב לצוות בית הספר

 

  להורדת חוברת הפעילויות בעברית

 

  להורדת חוברת הפעילויות בערבית    في درب الحقوق, المسؤولية المدنية, حوار ونقاش حول المفاهيم الأخلاقية الاجتماعية في معاهدة حقوق الولد

 

  להורדת כריכת החוברות בעברית ובערבית

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  19/11/2016