education - חינוך מנהל חברה ונוער זכויות התלמיד

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
חוברת הנחיות למורה
 

הפנקס זכויות/אחריות התלמיד מהווה הזדמנות לניהול שיח אודות ערכים, נושאים ומושגים חברתיים-ערכיים, תוך התייחסות לתפקידי הילד בבית-הספר ובמשפחה, לצד תפקידי המורה ותפקידי ההורה כמבוגרים בעלי ידע וניסיון האחראים לשלום הילד ולהתפתחותו. 

בחוברת זו מוצגות פעילויות המדגימות את האופן שבו ניתן לקיים שיח בנושא, במטרה לבחון את הדרכים למימוש הזכויות בכיתה, בבית, בבית-הספר ובקהילה ולפעול ללקיחת אחריות


א. בחיבור למעגל החיים הבית-ספרי: בניית תקנון, קביעת אמנה; בחירת ועדות; השתתפות בטיולים ובאירועים חברתיים; התמודדות עם השחתת רכוש ואלימות; מילוי משימות ועוד.


ב. בחיבור לאקטואליה: בעקבות אירועים חדשותיים המזמנים שיח על מימוש/הפרת זכויות.


ג. בחיבור לתכנים לימודיים: במולדת חברה ואזרחות, בהיסטוריה, בספרות, בהלכה ועוד.


ד. בחיבור למעגל השנה: לקראת ימי ציון מיוחדים כמו יום זכויות הילד, יום זכויות האדם, יום הזיכרון לרצח רבין, יום הזיכרון לרצח גנדי, יום העצמאות ועוד.

 

  להורדת החוברת לחץ כאן

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/06/2009