education - חינוך תנ''ך בחינוך ממלכתי המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
תכנית הלימודים להשכלה כללית
 

תכנית ההשכלה הכללית מבקשת על בסיס התכנים הנלמדים בכיתה י', להעמיק את הלימוד ולהרחיב אותו באמצעות: פרשנות המעמידה נושא ערכי לדיון, עיון במחקר או ממצאים ארכאולוגיים השופכים אור חדש על הכתובים, הרצאות ומאמרים שיש להם עמדה מסקרנת ומעוררת מחשבה, יצירות אמנות בהשראת הכתוב וכן כתבות בתקשורת שיש להן שיח עם הפרק.
תכנית ההשכלה הכללית בתנ"ך מזמינה להשתהות על חלק מפרקי תכנית הלימודים, יותר מן המתאפשר בקצב הלימוד הרגיל, ולהרחיב את ההתייחסות לפרקים אלה באמצעות שיח עמם בעזרת הפרשנויות והתייחסויות המגוונות.
לחילופין מציעה התכנית לפתוח כבר בכיתה י' בלימוד חלק מיחידות ההרחבה ולעודד תלמידים להמשיך ללמוד תנ"ך במסגרת מגמה מוגברת בכיתות י"א י"ב.
 
 תכנית הלימודים להשכלה כללית

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/09/2016  

עדכוני rss