education - חינוך תנ''ך בחינוך ממלכתי המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
ארכאולוגיה מקראית
מבוא
 

 

אחת ממטרות תכנית הלימודים במקרא היא  לפתח את הקשר של ספרות המקרא עם תחומים אחרים, למשל ארכאולוגיה.

 

באתרים הארכאולוגיים מתקופת המקרא בארץ ישראל ובמזרח הקדום נחשפו ממצאים המסייעים להכרת החברה המקראית, תרבותה וזיקתה לתרבות המזרח הקדום.

 

הממצאים הארכאולוגים תורמים לעתים לאימות התיאור המקראי ולעתים הם עוזרים להבנת המגמות של הכתוב.

 

הכרת האתרים בארץ ישראל, הנזכרים בספרות המקרא, תורמת להבנת הזיקה בין עם ישראל לארצו.

 

הלומדים ירכשו מיומנות לזיהוי פרטים בממצאים המוצגים בצילומים, בתצוגה במוזאונים ובאתרים בשטח. אלו  יפתחו לפניהם צוהר להכרת נופיה של ארץ ישראל המקראית, החי והצומח, התרבות החומרית וחיי היום יום בתחומים שונים של החיים (כגון כלכלה, מגורים, כלי פולחן, אמצעי לחימה).

 

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/09/2016  

עדכוני rss