education - חינוך האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
 
 
 
 
 
 
 
אוריינות מדעית - טכנולוגית
מחוון: פיאזומטר ו"נביחת" הבולדוג
 

הנושאים בתכנית הלימודים:

כדור הארץ והיקום– הידרוספירה וגיאוספרה

ההקשר:

איכות הסביבה (זיהום הסביבה על ידי האדם, סילוק חומרים)

המקור:

לשאלה 3 - כוכב הלכת הכחול, מטמו"ן, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, 1999.

 

שאלה 1

מטרת השאלה

ידע של מדע – שכבות סלע  שמאפשרות חלחול וסלע אטימה (חרסית)

ניקוד מלא (100%)

ב

ללא ניקוד

תשובה אחרת, או לא ענו.

שאלה 2

מטרת השאלה

ידע של מדע – מחזור המים, מערכת מי התהום

יכולות – זיהוי והבנת ייצוגים (חתך) ושימוש בהם

ניקוד מלא (100%)

א. הצגת מחזור המים המלא: אידוי – התעבות + ירידת משקעים – חלחול למי התהום - תנועת מי התהום לכיוון הים.

ב. ההסבר צריך להתייחס לחלחול הדלק וזיהום מי הים, מי התהום והקרקע. הסבר לדוגמה: הדלק הדולף מהמכלים מחלחל ומזהם את הקרקע. הסכנה העיקרית היא זיהום מי התהום, מהם אנו מפיקים מי שתייה על ידי שאיבה מהבאר. הדלק יכול להגיע גם אל הים ולזהם את מימיו. ציון חיצים ממכל הדלק אל מי התהום וממי התהום אל הבאר ואל הים.

ניקוד מלא (50%)

ענו נכון רק על אחד מהסעיפים.

ללא ניקוד

תשובה אחרת או לא ענו

שאלה 3

מטרת השאלה

ידע על מדע – מרכיבי ניסוי (סוגי משתנים)

ניקוד מלא (100%)

א

ללא ניקוד

כל תשובה אחרת, או לא ענו.

שאלה 4

מטרת השאלה

ידע של מדע – תנועה ותהליכים במי תהום; תכונות דלק (צפיפות, רעילות, נדיפות); זיהום מים

ניקוד מלא (100%)

א-– לא נכון,  ב– לא נכון,  ג– נכון,  ד– לא נכון,  ה– נכון

ניקוד מלא (20%)

לכל תשובה נכונה

ללא ניקוד

אף תשובה אינה נכונה, או לא ענו.

שאלה 5

מטרת השאלה

ידע של מדע – סוגי סלעים, קשר בין חלחול מים לסוג הסלע

יכולות – הסבר תופעות באופן מדעי

ניקוד מלא (100%)

תשובתו של בעל המפעל אינה מספקת, משום שגם בסלע קשה יש סדקים ושברים דרכם יחלחל הדלק למי התהום.

ללא ניקוד

תשובה אחרת או לא ענו.

שאלה 6

מטרת השאלה

יכולות – הצעת פתרון לבעיה

ניקוד מלא (100%)

כל הצעה שעונה על הבעיה.

הצעות לדוגמה: לפנות לאחד הארגונים הירוקים, לפנות לעיתונות, לערוך הפגנה, להכין עצומה, לחייב התקנת פיאזומטר.

ללא ניקוד

תשובה אחרת או לא ענו.

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/08/2010  

עדכוני rss