education - חינוך האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
 
 
 
 
 
 
 
עברית כשפה שנייה בבתי הספר הערביים
לשלוש חטיבות הגיל: ג'-י"ב, תש"ע
 

תכנית זו מחליפה את תכנית הלימודים הקודמת- עברית כשפה שניית בבתי הספר הערביים לשלוש חטיבות הגיל: ג'-י"ב- מהדורת הניסוי, התשס"ז.

 

תכנית הלימודים החדשה "עברית לבתי הספר הערביים" נבנתה על פי תפיסה עדכנית של לימוד שפה שנייה המעמידה במרכז את ההיבט התקשורתי של השפה. בתכנית זו מיושמים השינויים והחידושים הנובעים מן ההתפתחות בשיח החינוכי בכלל ובחקר רכישתה של שפה שנייה ושל דרכי הוראתה בפרט.

 

התכנית מיועדת למורים, למרכזי מקצוע, למדריכים, למפקחים, למנהלים, לכותבי חומרי לימוד, לכותבי בחינות ולכל מי שמתעניין בתהליך ההוראה והלמידה של העברית בבתי הספר הערביים במדינת ישראל.

 

תכנית זו טרם עברה עריכה לשונית.

 

 קובץ תכנית הלימודים בעברית כשפה שנייה בבתי הספר הערביים לשלוש חטיבות הגיל: ג'-י"ב, תש"ע

 


 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/01/2015  

עדכוני rss