education - חינוך האגף לחינוך מבוגרים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
מבחנים לסיום אולפן עפ"י התוכנית הישנה 
 

החל מה- 7/7/15 באתר האגף מתפרסמות רק דוגמאות של סוגי המבחנים שמתקיימים באגף כקובצי PDF הפתוחים לכול.

המבחנים בהנחלת הלשון שהופיעו בעבר באתר האגף, הועברו למערכת ניהול הלמידה של האגף ופתוחים רק למורי האגף לחינוך מבוגרים הרשומים במערכת ניהול הלמידה: מבחנים לסיום אולפן רגיל, מבחנים לסיום אולפן לעולי אתיופיה ומבחנים שהיו בעבר לבני 60+.

ניתן להגיע למבחנים בקלות מכל דף במערכת ניהול הלמידה
בסרגל העליון - בלשונית: משאבי למידה -> מבחנים לסוף אולפן ראשוני


 

אתר זה פתוח רק למורי האגף לחינוך מבוגרים הרשומים במערכת ניהול הלמידה . יש להיכנס עם שם משתמש וסיסמה.

להרשמה יש לפנות למדריכת התקשוב המחוזית של האגף לחינוך מבוגרים.

 

דוגמאות מבחנים לסוף אולפן

 מבחן מס' 99 - רגיל

 מבחן מס' 99 - מתקדמים

 מבחן מס' 100 - רגיל

 מבחן מס' 100 - מתקדמים

 מבחן מס' 101 - רגיל

 מבחן מס' 101 - מתקדמים

 מבחן מס' 102 - רגיל

 מבחן מס' 102 - מתקדמים

 מבחן מס' 103 - רגיל

 מבחן מס' 103 - מתקדמים

מבחן מס' 135 - רגיל

מבחן מס' 135 - מתקדמים

מבחן מס' 136 - רגיל

מבחן מס' 136 - מתקדמים

מבחן מס' 137 - רגיל

מבחן מס' 137 - מתקדמים

מבחן מס' 138 - רגיל

מבחן מס' 138 - מתקדמים

מבחן מס' 139 - רגיל

מבחן מס' 139 - מתקדמים

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/11/2017