education - חינוך האגף לחינוך מבוגרים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
רשימת מבחנים לרופאים
 

דוגמאות המבחנים  מיועדות לשימוש המורים בכיתות.

הרשימה מקושרת ישירות לטופס המבחן.

לחצו על הכותרת, ופעלו על פי ההוראות של הקישור

 

כניסה למכינה

 

 

כניסה לקורס טרמינולוגיה 

  1. הליכה היא דרך חיים

 

סוף קורס טרמינולוגיה 

 

 

 

    

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/11/2017