education - חינוך האגף לחינוך מבוגרים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
מערך המבחנים לסיום אולפן עפ"י תכנית הלימודים החדשה
 

בתחילת שנה"ל תשע"ז הושקה באגף לחינוך מבוגרים תכנית לימודים חדשה להנחלת הלשון, ובאולפנים התחילו ללמוד על פי תכנית זו. התכנית מחולקת לארבע רמות: א, ב, ג, ד.
בעקבות התכנית החדשה שונה מערך המבחנים לסיום האולפן,  והחל מ- 1/1/2017 נבחנים מסיימי האולפן במבחנים חדשים.
המבחנים החדשים בוחנים כל רמה בנפרד. כל מבחן רמה מכיל אוצר מילים, מרכיבי לשון ודגשים נוספים המופיעים בתכנית הלימודים לאותה רמה.
כל מבחן בכל רמה נבנה על תשתית של מפרט מפורט ומדויק. המבחנים בכל רמה שווים במרכיביהם, בסוגי התרגילים ובאורך המבחן.
המבחנים בארבע הרמות מותאמים להיבחנות במשך שעתיים ורבע.

 

להלן דוגמה ממבחן לסיום כל רמה:

 

 

מבחן רמה א

 

מבחן רמה ב

 

מבחן רמה ג

 

מבחן רמה ד

 

 

 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/03/2019