education - חינוך האגף לחינוך מבוגרים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
שיעורים, מבחנים ותרגילים מקוונים
 

במסגרת האגף לחינוך מבוגרים, פותחו ומפותחים באופן מתמיד חומרי למידה מקוונים על ידי מורי האגף .חומרים אלה מותאמים לתוכניות הלימודים באולפנים, ונגישים לתלמידי האולפנים בכיתות הלימוד ומחוצה להן באמצעות האינטרנט.

 

חומרים אלה כוללים:

 

  • אתר התרגילים המתוקשבים  - תרגול מגוון רחב ביותר של נושאי לימוד בדגש על תרגול דקדוקי, הכולל כ- 2000 תרגילים. התרגילים מדורגים ומותאמים לרמות השונות של הלומדים. בנוסף, קיימים באתר זה מגוון קישורים נדרשים, ופעילויות מקוונות מבוססות אינטרנט מעודכנות ומותאמות לצורכי חיי היומיום של הלומדים.

 

  • מבחני סיום מקוונים - תרגילי הבנת הנקרא של טקסטים ברמות השונות של מבחני הסיום של האולפן הראשוני.

 

 

חומרי הלימוד המקוונים מאפשרים למורי האולפנים להתאים את הלימוד לצורכי אוכלוסיית הלומדים, ומאפשרים תרגול הן בחדרי המחשבים באולפן, והן מעבר לכיתות הלימוד כשיעורי בית.

 

המורים המפתחים את התרגילים, עברו השתלמויות והדרכות אשר מאפשרות להם להגיע לרמת ביצוע  גבוהה בפיתוח התרגילים, וכיום יש מגמה של פיתוח אתרי ניהול למידה עבור כיתות אולפן מתאימות, המאפשרים ניצול רחב יותר של כל האמצעים המתקדמים העומדים לרשותנו כיום.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  03/01/2016