education - חינוך האגף לחינוך מבוגרים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
הד האולפן החדש גיליון 87
 

העורך: עידו בסוק

יושב ראש המערכת: ריבה אביעד

גרפיקה: יהודית אורנשטיין

תאריך פרסום: אביב תשס"ה - 2005

 

מאמרים

דבר ראשון
מה לעשות עוד לכרמנו? – העורך

 

נושא במוקד: מדיניות לשונית
עברית באמהרית? אמהרית ועברית כמכלול? – הצעת מדיניות לשונית  בהוראה לעולים מאתיופיה – צביה ולדן

משימה חולפת או מצב קיומי? אלטרנטיבה למדיניות הקליטה - ריטה סבר

יצירה ויישום של מדיניות לשונית במערכת החינוך הישראלית  - דורון נרקיס וענת סטבנס

 

מחקרים ברכישת השפה
משתני רקע וידע העברית בקרב עולים ותיקים דוברי רוסית בישראל -
איריס אלפי-שבתאי ודורית רביד

דפוסי תקשורת ותהליכים לשוניים בעברית בקרב עובדים זרים בישראל - רינת גולן

 

מחקרים בעברית
סתמיות סמנטית בכותרת העיתונאית בלשון עיתונות שנות השלושים לעומת לשון העיתונות בימינו - אסנת ארגמן

 

קליטת העלייה
עולי ברית המועצות לשעבר בישראל 1999-2003: סיכום דוח מצב - אלעזר לשם

 

דרכי הוראה
'עברית מהסרטים' - לומדות מולטימדיה להוראת עברית לדוברי שפות זרות -
נורית סיוון ותמר וייל
'טרטורים' כן או לא? - על הוראת הפועל - נעמי מנצור

 

עבודת המורה
מיומנויות למידה ללומדים עם לקויות למידה - רן שמשוני ואייל ברנר
מובדלות ותפקוד של זוגות נשואים באולפן - איריס אידן

 

ספרי לימוד
דקדוק ללומדי עברית כשפה נוספת - דליה סגל

 

עברית בחו"ל
פיתוח מודל להגברת התודעה היהודית באמצעות תוכנית אולפן -
הודיה הופמן ואבי לוי

על הוראת עברית בברזיל -
א. המפגש הראשון של מורים לעברית בריו דה ז'נרו, ברזיל - צבי סמט
ב. הוראת עברית למבוגרים דתיים - נוצרים ויהודים - בברזיל - רנטו גרסיה

 

כנסים
כנס חגיגי על תרגום, הוראת שפות, למידה ממוחשבת (על הוועידה ה-30 של איל"ש -
האגודה הישראלית לבלשנות שימושית, אוקטובר 2003)

 

ספרים
סלט מכל טוב: סגנון, שיח, דקדוק והוראה (על למ"ד לאיל"ש -
קובץ מחקרים בעריכת יצחק שלזינגר ומלכה מוצ'ניק)


 
 
    תאריך עדכון אחרון:  26/05/2017