education - חינוך האגף לחינוך מבוגרים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
הד האולפן החדש גיליון 88
 

העורך: עידו בסוק

יושב ראש המערכת: ריבה אביעד

גרפיקה: דבי אגר

תאריך פרסום: סתיו תשס"ו - 2005

 

מאמרים

 "הד 88" - תוכן עניינים

 

 דבר ראשון - חנוֹך שָפה לילד ולנַער על פי דרכו

 

 הוראת עברית כשפה שנייה לילדים ולנוער - נאוה נבו

 

 הוראת עברית לתלמידי בתי ספר בחוץ לארץ - מירה אואן, נחמה ברס ורונית בן ארי

 

 תהליכי התמקצעות בהוראה לתלמידים עולים - יעל גור, אפרת מס וריטה סבר

 

 זיכרונות מהגרים על ברית המועצות לשעבר - מריה נ' ילנבסקיה ולריסה פיאלקובה

 

 ניקול ודניאל ומה שביניהם - אביאל קרנצלר

 

 בין אינג'ירה לפלאפל - אתי פישר

 

 סדנת גישור למהנדסים עולים – לזר ברוסילובסקי

 

 חדירת האנגלית אל העברית ואל הערבית מנקודת מבט השוואתית - יהודית רוזנהויז

 

 סיפורם של חמישה אזורים במטרופולין תל אביב - נירה טרומפר-הכט

 

 הוראה לעולים מאתיופיה בגישה קוגניטיוויתכית - יהודית אייל

 

 מטרות, הֵערכוּת ויישומים באולפן–מועדון 'אנוש', סניף בת-ים - חדווה צ'ריסקי

 

 פרויקט שילוב תעסוקתי ואמהות חד הוריות באולפני הקריות, תשס"ד - ליאורה רותם

 

 שיפור הישגיהם של תלמידי האולפן מפרספקטיבה של מנהל - אסתר לסטני

 

 לקראת התחדשות - אליעזר דויד

 

 עקרונות האבחון של לקות-למידה מנקודת מבטו של נוירופסיכולוג קליני - חנן דוד

 

 היבטים חדשים בהנחלת העברית - נאווה נבו

 

 הזמר הציוני ואחריתו: עיוני לשון - נמרוד שתיל

 

 'קוראים ועוד'... קטעי קריאה בגישה חדשה - הדסה גרסון

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  26/05/2017