education - חינוך האגף לחינוך מבוגרים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
הד האולפן החדש גיליון 89
 

העורך: עידו בסוק

יושב ראש המערכת: ריבה אביעד

חברי המערכת: אורה מלול, אורה רינגל, יוסי בר-נוי, חדווה צ'ריסקי, ד"ר שרה רובינשטיין, מיקי לאטי

תאריך פרסום: אביב תשס"ו - 2006

המאמרים מופיעים כקבצי PDF לפי ראשי הפרקים הבאים:

(הנחיות להורדת קבצי PDF)

 

 

דבר ראשון

 צעירים - הקליטה הסוערת - העורך

 

נושא במוקד - קליטה לשונית וחברתית של צעירים עולים

 התמודדות עם צעירים עולים מנותקים - מאפיינים ודרכי התערבות - מירה קידר

 

 'מישהו לרוץ איתו', גם בעברית - גילה וינר

 

 תפיסה חדשה בקליטת צעירים עולים ושילובם בחברה ובעבודה - שמואל ילמה, שרון סעידי וימית אזולאי

 

 העשרה קוגניטיווית של עולים חדשים צעירים מאתיופיה - אלכס קזולין

 

 פרויקט קדמ"א - קידום מוכנות אישית לצעירים - מיקי בר-ניב לאטי ואילנה צגהון לואי

 

 בנייתם והפעלתם של סל"ה טכנולוגי וקדמ"א לעולים צעירים - אתי מרון

 

 עשור לתיכוניית נע"ם - תיכונייה לנוער עולה בחיפה - אילנה מור ושרה רובינשטיין

 

מחקר

 רב לשוניות כבסיס למחקר הלשון והחברה - לריסה ארונין

 

 פזורה סובייטית בהתהוות: מפגשים ב'סייברספייס' - לריסה פיאלקובה ומריה נ' ילנבסקאיה

 

 

מחקרים בקליטה: ההיבט הלשוני-תרבותי

 'איפה בָּליט לך?': קשיי תקשורת בין רופאים למטופלים במערכת בריאות בארץ - יהודית רובנובסקי

 

 הנרטיב האישי בהגירה: שני היבטים והשלכות לזהות ולשפה - מיכל שלייפר וגדי בן עזר

 

העברית שלנו

 העברית המדוברת - היבטים ומגמות (סקירה) - מאיה פרוכטמן

 

דקדוק משווה

 מילות היחס בעברית וברוסית - אירנה בלנקי

 

דידקטיקה

 'הבט ושמע פלוס' - שיטה ממוחשבת להוראת עברית - יהודית קאיס

 

הוראת עברית בתפוצות

 מגישת התרגום לגישת הדקדוק והתרגום-דקדוק - השתקפות המעבר בספרי לימוד בספרדית-יהודית להוראת עברית - ניבי גומל

 

כנסים

 קדם קונגרס בסימן טכנולוגיה - ועוד

 

ספרים

 שירי זמר ממעמקי העברית (על 'שרים ולומדים עם נעמי שמר') - אמנון שגיב וחוה גבע

 

 קולנוע ישראלי כמבע תרבותי (על 'הסצנה הישראלית') - בתיה אבישר ואילן אבישר

 

 ספר לימוד בגישת הפעלה והעשרה (על 'עברית בעלייה - מקראה לרמה ב') - מרים רוזנר

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  26/05/2017