education - חינוך האגף לחינוך מבוגרים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
הד האולפן החדש גיליון 90
 

העורך: עידו בסוק

יושב ראש המערכת: ריבה אביעד

חברי המערכת: אורה מלול, אורה רינגל, יוסי בר-נוי, חדווה צ'ריסקי, ד"ר שרה רובינשטין, מיקי לאטי

תאריך פרסום: סתיו תשס"ז - 2006

עזרה בגרפיקה: יהודית אורנשטיין

 

המאמרים מופיעים כקבצי PDF לפי ראשי הפרקים הבאים:

(הנחיות להורדת קבצי PDF)

נושא במוקד: מחשוב ותקשוב בהוראת עברית

 פיתוח כשירות תקשורתית בעברית לעולים ומשפרי שפה באמצעי תקשוב – מיכל פריד

 תוכניות לשיפור הקריאה באמצעות מחשב במרכזי הקליטה של הסוכנות היהודית – אביבה גיטאית

 עשור להנחלת הלשון באמצעות מחשבים באולפני חיפה והצפון – שרה רובינשטיין, לימור גולדשמיד-ארון ואורנה דורי

 פיתוח אתר WebCT כאמצעי עזר ללימוד עברית מודרנית – יונה גלעד

 העשרת הוראת העברית ותרבותה בעזרת טכנולוגיית מחשב – לבנה פולת

 תקליטור ללימוד התנ"ך לדוברי צרפתית או אנגלית – סוניה ברזילי

 מאמרים ואתרים בנושא הקניית שפה זרה בעזרת טכנולוגיות דיגיטליות

מחקר: מחשוב ושפה

 מערכת ה-CHILDES ויישומה בחקר רכישת השפה – סיגל עוזיאל-קרל

 SMSית כשפה בין-לאומית של בני נוער – דליה כהן-גרוס

עיונים בקליטה: חשיבה חדשה בקליטת עולי אתיופיה

 אנשי מקצוע בתהליך קביעתה של מדיניות חברתית בקליטת העולים מאתיופיה – ראיון עם ד"ר אורנה שמר 

הוראת העברית בתפוצות

 (אי) הבנת הנקרא: אבחון קשיים בקריאת טקסטים מדעיים באמצעות ניתוח שגיאות תרגום – ניצה קרון

דידקטיקה

 משפטים בצרורות (סדרות משפטים) – שלומית גבע

 תוכנית שע"ל – שיפור עברית לעולים ותיקים – אביגיל שמואלי

העברית שלנו: מחקרים בלשון

 השתקפות האנגלית בעברית בת ימינו – חיה פישרמן

 שורשי השורשים – זאב בר-לב

תגובות

 גשרים על פערי השפה (תגובה למאמרה של יהודית רובנובסקי בגיליון 89) – מיכל שוסטר 

כנסים

 ראיון עם ד"ר ניסן נצר על הכנס 'דרכי הסלנג הישראלי', פברואר 2006

ספרים

 חשיבה דיגיטלית בעולם החינוך (על אוריינות וטכנולוגיה – גיליון מיוחד של סקריפט, יולי 2004) – ריטה סבר

 ספר מודולרי למתקדמים (על כמו כלים שלובים, לרמה ה) – ורדה ישי ואמתי בר-קול

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  26/05/2017