education - חינוך האגף לחינוך מבוגרים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
הד האולפן החדש גיליון 95
 

העורך: עידו בסוק

יושב ראש המערכת: ריבה אביעד

חברי המערכת: אורה מלול, אורה רינגל, מיקי לאטי, חדווה צ'ריסקי, ד"ר שרה רובינשטיין, ענת פורטל

תאריך פרסום: אביב תשס"ט - 2009

גרפיקה: סטודיו "שחר שושנה" מקבוצת "סקורפיו"

 

המאמרים מופיעים כקבצי PDF לפי ראשי הפרקים הבאים:

(הנחיות להורדת קבצי PDF)

 

נושא במוקד: שיקולי תאוריה ותרבות בהוראת שפה

 למידת שפה באופן אקראי: פנים לכאן ולכאן - יהודית רוזנהויז

 פיתוח חומרי לימוד לעברית כשפה שנייה בראי התרבות - מיכל שלייפר

 מקומם של הסברים הדיאכרוניים בהוראת שפה שנייה - אסתר הבר

 

דרכי הוראה

 ספרות ילדים בהוראת שפה נוספת למבוגרים - רחל חלבה

 

קליטת העלייה: היבטי חברה ותרבות

 מעוניינים או צריכים? עברית כשפה שנייה בעיני עולים מאתיופיה ומברית המועצות - ענת סטבנס וגיל גולדצויג

 על המחקר "רכישת שפה כצוהר לאינטגרציה חברתית בקרב ילדים דוברי רוסית כשפת אם בישראל" - בלה קוטיק

 נשים עולות: גשר לקליטה - אריאלה רבדל-נדקוב

 

מחקרים בלשון וחברה

 רב לשוניות עם האנגלית: אל לב הבעיה - אנה אוסמולובסקי

 הערות מטא-לשוניות בלשונם של עבריינים - תמי יאיר

 

דרכי העברית החדשה

 על טיבה של העברית המדוברת בתקופת התהוותה - יעל רשף

 בין "עברית" ל"ישראלית": רב שיח בהשתתפות פרופ' גלעד צוקרמן, פרופ' תמר סוברן ועידו בסוק

 

ספרים

 פני העברית ולימודה בתפוצות ובארץ (על השפה בעידן הגלובליזציה בעריכת נאווה נבו ועלית אולשטיין) - רבקה הלוי - נמירובסקי

 ניחוש מושכל (על מה חסר - תרגילי קלוז לרמה ג') - אסתי סימונס

 

קול קורא שני

 הכנס הבינלאומי לחקר השפה העברית ודרכי הוראתה היבטים ברכישת שפה שנייה

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  26/05/2017