education - חינוך האגף לחינוך מבוגרים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
הד האולפן החדש גיליון 91
 

העורך: עידו בסוק

יושב ראש המערכת: ריבה אביעד

חברי המערכת: אורה מלול, אורה רינגל, יוסי בר-נוי, חדווה צ'ריסקי, ד"ר שרה רובינשטין, מיקי לאטי

תאריך פרסום: אביב תשס"ז - 2007

גרפיקה: דפוס 'סקורפיו'

 

המאמרים מופיעים כקבצי PDF לפי ראשי הפרקים הבאים:

(הנחיות להורדת קבצי PDF)

 

נושא במוקד - תיווך לשוני ותרבותי של שירותים חברתיים

 תיווך לשוני-תרבותי של שירותים חברתיים לעולים בישראל: חשיבותה של רגישות תרבותית - עדנה בוסטין

 כנס 'מה הגשר' - הנגשת שירותי הבריאות למיעוטים שונים - מיכל שוסטר

 כשירות תרבותית בשירות הבריאות - אניטה נובל

 השפעתה של תקשורת בין תרבותית על יחסי רופא-חולה בישראל: מגזר העולים מברית המועצות לשעבר - ליאורה איגר-דרייפוס

 דפוסי אינטראקציה בין מטפל ומטופל במסגרת שירותי הבריאות בקרב עולי אתיופיה בישראל (מחקר שדה) - דליה בורגנה

 ממתורגמן 'טבעי' למתורגמן רפואי מקצועי: הכשרת מתורגמנים רפואיים עברית <> אמהרית - מיכל שוסטר

 'מס שפתיים', או: מתורגמנות במערכת המשפט בישראל - רות מוריס

 מצב התרגום בעל פה במערכת המשפט בישראל (מחקר אמפירי) - שירה חפר

 

מחקרים בקליטה: ישראל כחברה רב תרבותית

 רב לשוניות באמצעי התקשורת בישראל - אלק אפשטיין ונינה חיימץ

 התפתחות היכולת של הפקת שיח כתוב בקרב ילדים ובני נוער ילידי ישראל ומהגרים מאתיופיה - היבטים לשוניים, חברתיים-תרבותיים וקוגניטיוויים - מיכל שלייפר

 

מחקרים בלשון: לשון וחברה

 רומנטיקה, חיזור וסקס בסלנג ובלשון המדוברת - רוביק רוזנטל

 מבעים מלשונם של אנשי טיפול והשתקפותם בשפת עבריינים - תמי יאיר

 

מחקר בהוראת שפה

 התנהגותו של הזיכרון האנושי בעת הטעמת אוצר מילים בשפה זרה - יהודה לביא

דרכי הוראה

 'האולפן שהולך איתך' - שיעורים מוקלטים - בתיה אברהם

 'עברית קלה מההתחלה' - יהודית אסרף

 

מסגרות לימוד

 'חינוך לשוני בחברה רב תרבותית' תוכנית ללימודי תואר שני במכללת לוינסון לחינוך - אילנה אלקד-להמן

כנסים

 חקר השיח בישראל לתחומיו (על כנס 'חקר השיח - כיוונים ושיטות') - זהר לבנת

ספרים

 הגירה צעירים - אובדן וגדילה (על 'ישראלים - סיפורי הגירה' מאת יוליה מירסקי) - רחל טוקטלי

ספרי לימוד

 פתגמי יסוד - להנאה וללימוד (על 'ניבים - פניני בינה לשוניים') - עדנה לאודן ואורה מירוז

 הבנה ויצירה תחבירית על 'תחביר משולב לרמה ה' - גרשון לנצברג

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  26/05/2017