education - חינוך האגף לחינוך מבוגרים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
הד האולפן החדש גיליון 92
 

 העורך: עידו בסוק

יושב ראש המערכת: ריבה אביעד

חברי המערכת: אורה מלול, אורה רינגל, יוסי בר-נוי, חדווה צ'ריסקי, ד"ר שרה רובינשטין, מיקי לאטי

תאריך פרסום: סתיו תשס"ח - 2007

 

גרפיקה: דפוס 'סקורפיו'

 

המאמרים מופיעים כקבצי PDF לפי ראשי הפרקים הבאים:

(הנחיות להורדת קבצי PDF)

 

נושא במוקד: הוראת אמנויות באולפן


שילוב המדיה בהוראת העברית: החברה הישראלית בראי הקולנוע הישראלי -גלי קלוגמן הומינר

 'הכוכבים של שלומי' כמודל לצפייה בסרטים ישראליים - איריס אידן

 ללמד עברית זאת אמנות': הוראת אמנות פלסטית באולפן - אופירה הלבני 

 עברית בשיר: על הוראת שירי זמר באולפן - ציפי מזר

היבטים בקליטה - ישראל כחברה רב תרבותית

 חותמה של התרבות על אסטרטגיות למידה של עולים - ראיון עם ד"ר מיכל שלייפר  
יהודי קווקז: היסטוריה, תרבות והתמודדות עם קליטה בארץ - ראיון עם חן ברם

מחקרים בלשון


 שובֵר הנסיעה - מה הוא שובר? על תרומת הלשון הדבורה לפתרון שאלות עקרוניות  במורפולוגיה - נמרוד שתיל  

מחקרים בהוראת שפה ורכישתה

הוראת כתיבה אקדמית לפי שפות האם במכינה לעולים באוניברסיטה העברית -  תמי וייל ושירה סופר
רכישת שפה באופן פורמלי ובלתי פורמלי על ידי עולים מברית מועצות לשעבר והשפעתה על קליטתם החברתית - רינת גולן ומלכה מוצ'ניק

דרכי הוראה

 השתקפות התרבות הישראלית בסרטים הישראליים: מודולת סרטים באולפן המשך - עדינה גרינפלד ודיאנה ארליך
  קורס עברית להנחיית קבוצות לעולים בוגרי מדעי ההתנהגות - יפה דנה
דיווחים ודוחות בעזרת ספרות ילדים: קורס לפסיכולוגים ועובדים קהילתיים - אסנת גביאן

מיזם

 הקשר הרב-דורי: שילוב האולפן במארג החברתי של ישראל - תמי גרין


כנסים

 במילים תעשה לך מלחמה (על הכינוס השנתי השישי של האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה)

ספרים


 'זרעי שלום': פשט ודרש (על 'זרעי שלום' מאת נדיר צור) - מירי ברוך

ספרי לימוד


 פענוח טקסט בשיטת קלוז (על 'תרגילי קלוז לרמה ד'') - אסתי סימונס ופביו רדק

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  26/05/2017