education - חינוך האגף לחינוך מבוגרים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
הד האולפן החדש גיליון 93
 

 

העורך: עידו בסוק

יושב ראש המערכת: ריבה אביעד

חברי המערכת: אורה מלול, אורה רינגל, מיקי לאטי, חדווה צ'ריסקי, ד"ר שרה רובינשטיין, ענת פורטל

תאריך פרסום: אביב תשס"ח - 2008

גרפיקה: דפוס 'סקורפיו'

 

המאמרים מופיעים כקבצי PDF לפי ראשי הפרקים הבאים:

(הנחיות להורדת קבצי PDF)

 

נושא במוקד: האולפן המתוקשב וההידודי (אינטראקטיווי)

 לומדים עברית באולפן הווירטואלי - מיכל שלייפר, תהילה גרינוולד, מירה אואן ורונית בן ארי

 לימוד העברית באינטרנט באמצעות 'אולפנט' - יוסף דפנה

 ערוץ העברית: ניסיון נמשך ולקחים באמצע הדרך - רוביק רוזנטל

 לימודי עברית באמצעות האינטרנט: HebrewOnline - אהובה רודובסקי

 אולפן מקוון ברשת - יוזמה חדשה בסוכנות היהודית - פזיה סלע ורחל כורזים

 הפרויקט 'הוראה מרחוק': הנחלת העברית למורים בחמ"ע - רינה זסלבסקי ויבגני מריאנצ'יק

 לומדה להוראת הפועל באמצעות המחשב - מרים ניצן וגילה פרייזלר

 פרויקט התרגילים המתוקשבים של אולפני מחוז חיפה והצפון - אורנה דורי

 

מחקרים בקליטת עליה

 דילמות לגבי דו-לשוניות עברית-רוסית במשפחות עולים - שולמית קופילוביץ'

 שני ספרים חדשים על קליטת עולי ברית המועצות לשעבר - רחל טוקטלי

 

העולים בחברה

 עמותת נעל"ה: שילוב צעירים עולים בחברה הישראלית - אלכס שמידט

 

הערבים בישראל:השפעות לשוניות ודרכי רכישת העברית

 הקשרים בין העברית והערבית מנקודת מבט לשונית - יהודית רוזהויז

 מיון הבעיות של לומדי עברית מן המגזר הערבי - נמרוד שתיל

 

דרכי הוראה

 עברית בחיוך: השימוש בבדיחות ובקטעי הומור בהוראת השפה - ציפי מזר

 

הצעות לרפורמה

 בעיית רכישת השפה העברית והצעות לפתרונה - רינה רקובסקי

 הצעת הוועדה לבדיקת האולפנים לעברית למבוגרים

 

סקירות ספרים

 אוריינות בישראל בהיבט לשוני (על ספרה של שושן ברוש-ויץ, 'מצב האורניות בישראל') - ריטה סבר

 מסע עולי אתיופיה לארץ בעיני פסיכולוג חינוכי (על ספרו של גדי בן עזר, 'המסע') - מיכל שלייפר

 על גבורת מורים לעברית בתנאי דיקטטורה ודיכוי (על ספרו של אפרים (אלכסנדר) חולמיאנסקי 'קול הדממה')

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  26/05/2017