education - חינוך האגף לחינוך מבוגרים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
מאמרים מ"הד האולפן החדש"  לפי נושאים
 

רשימת הנושאים במפתח

 

1.    הוראת עברית וקליטה לשונית וחברתית של עולי אתיופיה

2.    הוראת עברית וקליטה לשונית וחברתית של עולי ברית המועצות לשעבר

3.    הוראת עברית לעולים מארצות אחרות

4.    קליטה לשונית וחברתית של ילדים, נוער וצעירים עולים

5.    הוראת העברית ורכישתה כשפה שנייה בקרב המיעוטים

6.    הוראה לאוכלוסיות מיוחדות

7.    הכשרת מורים לעברית

8.    אולפנים ייחודיים

9.    היסטוריה של האולפן ועתידו (כולל אישים בתולדות האולפן)

10.  הוראת עברית כשפה זרה/שנייה בחוץ לארץ

11.  הוראת תרבות יהודית וישראלית

12.  הוראת מיומנויות לשון במסגרת אקדמית

13.  מבחנים והערכת ידע

14.  הוראת היבטי דקדוק

15.  שימוש בטכנולוגיה חדישה בהוראת עברית (ובשפות זרות בכלל)

16.  שימוש בספרות ילדים להוראת עברית

17.  העברית במערכת החינוך

18.  היבטים חברתיים והיסטוריים בקליטת העלייה (כולל תיווך לשוני של שירותים חברתיים)

19.  היבטים בתרבותם של העולים

20.  חקר המוח ולמידת שפה

21.  רכישת שפה (ההיבט המחקרי)

22.  שיטות ומתודולוגיות בהוראת שפה

23.  בלשנות משווה

24.  רב לשוניות כתופעה סוציו-בלשנית

25.  היבטים דקדוקיים, מבניים, היסטוריים וחברתיים בעברית החדשה

26.  נורמטיוויות ותִקניות בהוראת לשון ובתכנון לשון 

27.  שפות המוצא של הישראלים

 

 

1. הוראת עברית וקליטה לשונית של עולי אתיופיה (ראו גם בסעיפים 'קליטת לשונית וחברתית של ילדים נוער וצעירים עולים', 'היבטים חברתיים בקליטת העלייה')

אמירה רום – הכנת תלמידים עולים מאתיופיה לבחינת הבגרות בעברית: לקחים להוראה באולפן85

חביבה אקשטיין – שמיעה ראייה וחוויה - דרכים בהקניית שפה85

צביה ולדן –עברית באמהרית? אמהרית ועברית כמכלול? - הצעת מדיניות לשונית בהוראה לעולים מאתיופיה 87

מגי קורן – קהילה עתיקה בישראל - דרכי קליטה והשתלבות בחברה (על 'יהדות אתיופיה באור הזרקורים', קובץ מאמרים בעריכת שלווה וייל) [ס] – 86

יהודית אייל – סיפורה של כיתה: הוראה אחרת לאתיופים88

אורנה שמר – אנשי מקצוע בתהליך קביעתה של מדיניות חברתית בקליטת העולים מאתיופיה [ראיון] – 90

מיכל שלייפר – פיתוח חומרי לימוד לעברית כשפה שנייה בראי התרבות 95

ענת סטבנס וגיל גולדצווייג – מעוניינים או צריכים? עברית כשפה שנייה בעיני עולים מאתיופיה ומברית המועצות- 95

עינת בן יהודה, ענבל נחמד, נתן גלמן ומיכל בן חיים – הוראת עברית למבוגרים יוצאי אתיופיה: חסמים מרכזיים וניסיונות לפריצת דרך - 99

שרה רובינשטיין - במעלה הדרך לשיפור הנחלת הלשון העברית לעולי אתיופיה 99

בלה קוטיק – האתגרים שבהוראת שפה שנייה במשולב עם אוריינות לתלמידים אנאלפביתים בשפת האם - 99

אורה רינגל – תוכנית 'ניצנים' – אוריינות ללא-אוריינים99

נגוסה אלמו – הוראת עברית למועמדים-לעלייה במתחם בגונדר, אתיופיה [ראיון]- 99

פאולה כאהן- סטרבצ'ינסקי ודגנית לוי – שימוש ושליטה בשפה בקרב בני נוער עולים ובני עולים מאתיופיה וברית המועצות לשעבר - 101

חנה קופפר – יוצאי אתיופיה הוותיקים (תקציר מחקר)101

שרה רובינשטיין – אתגרי קליטתם הלשונית של עולים מבוגרים יוצאי אתיופיה בשנים 2013-1998  - 102

אורלי קיים – חסמי לשון אצל עולות מאתיופיה בנתניה – ניתוח מקרה102

רונית ויינטראוב – פדגוגיה בהוראה לעולים ממוצא אתיופי – מבט אישי102

תלמיד-עולה שהפך למורה ושליח – ראיון עם אגרו קאסה, מורה ליהדות לפלאשמורה באתיופיה ובארץ102

'גשר לעבור גאולים': יצירת הבנה הדדית בין העולים מאתיופיה לחברה הישראלית – ראיון עם הרב מנחם ולדמן102

אורלי יעקובזון ואיילה כהן – פרקטיקות מדיניוּת לשילובם התעסוקתי של עולי הפלאשמורה המתגוררים במרכזי הקליטה, באמצעות הכנת 'מערך תעסוקה'102

חגית חובב – מדבריות סודן וצחיחות השיכונים: הסתגלותם של העולם מאתיופיה לחיים בארץ מנקודת ראות פסיכולוגית ופסיכיאטרית (על 'היבטים חברתיים, תרבותיים וקליניים של עולי אתיופיה בישראל', בעריכת נמרוד גריסרו ואליעזר ויצטום)102 [ס]

שרה רובינשטיין - תוכנית הלימודים החדשה בהוראת הלשון לעולים באגף לחינוך מבוגרים104

שרה רובינשטיין – תולדות עליית 'זרע ישראל' מאתיופיה באלבום מרהיב (על ספרו של מנחם ולדמן, 'מסע אל שארית יהודי אתיופיה') – [ס] 104

עדי בינס – 'ליפול בין המוסדות': קליטת עולי אתיופיה בשנות התשעים בין הממשלה לסוכנות היהודית105

דפנה כהן ואורלי לוביץ – תוכנית הלימודים החדשה לאולפן ראשוני לעולי אתיופיה105

אורלי קיים – חוקרים ומחנכים במסע של אהבה (על ספרם של א' קלניצקי, ש' מלאת ונ' כהן, 'מסעות של תקווה – יוצאי אתיופיה בנתיבי חינוך, השכלה והצלחה') – [ס] 105

שרה רובינשטיין – אלבום חדש מבית מדרשו של הרב ולדמן (על 'הממתינים לציון', בעריכת מנחם ולדמן) – [ס] 105

 

2. הוראת עברית וקליטה לשונית וחברתית של עולי ברית המועצות לשעבר (ראו גם 'קליטה לשונית וחברתית של ילדים, נוער וצעירים עולים', 'היבטים חברתיים והיסטוריים בקליטת העלייה')

מרינה ניז'ניק – השוואה בין הרוסית לעברית - בסיס להוראה עברית לדוברי רוסית (וגם להיפך...)85

אילנה שוהמי וסמדר דוניצה-שמידט - מדידת ידע לשוני מקצועי של עולים במקומות העבודה86

איריס אלפי-שבתאי ודורית רביד – משתני רקע וידע העברית בקרב עולים ותיקים דוברי רוסית בישראל - 87

אלעזר לשם – עולי ברית המועצות לשעבר בישראל 1999 - 2003: סיכום דוח מצב - 87

רינת גולן ומלכה מוצ'ניק – רכישת שפה באופן פורמלי ובלתי פורמלי על ידי עולים מברית המועצות לשעבר והשפעתה על קליטתם החברתית92

ענת סטבנס וגיל גולדצווייג – מעוניינים או צריכים? עברית כשפה שנייה בעיני עולים מאתיופיה ומברית המועצות95

אלעזר לשם – עולי ברית המועצות לשעבר 2005-1990: קטעים נבחרים מדוח מחקר תשתית רב תחומי96

סבינה ליסיצה ויערית בוקק-כהן – איתור קבוצות סיכון וסיכוי בקרב עולי חבר העמים לפי דפוסי התערותם בישראל101

פאולה כאהן-סטרבצ'ינסקי ודגנית לוי – שימוש ושליטה בשפה בקרב בני נוער עולים ובני עולים מאתיופיה וברית המועצות לשעבר - 101

אמנון ברוק ואלנה בריסביץ' – 'כואב לי ראש': על הקניית השימוש בתווית היידוע ללומדי עברית ששפת אמם רוסית102

רחל טוקטלי – דינמיקה של חליפין? היבטים חדשים בהתערות עולי רוסיה בארץ (על 'רוסים בישראל – הפרגמטיקה של תרבות בהגירה', בעריכת יוליה לרנר ורבקה פלדחי)102 [ס]

עידו בסוק - עומסים מפוקפקים: קהילת היהודים המתחדשת בגרמניה
(על ספרה של סווטה רוברמן, Sweet Burdens) [ס]- 104

מרינה שפס – נתונים נבחרים על אוכלוסיית עולי ברית המועצות-לשעבר, לרגל עשרים וחמש שנה לגל העלייה105

מאיר מינדל – ילד חוץ מגיע לקיבוץ – ארץ חדשה, עם חדש, מוזיקה חדשה [סיפור]

105

מאיר מינדל – איך לנחם עולים במצוקה, או: חסד של אמת [סיפור] - 106

 

 

3. הוראת עברית לעולים מארצות אחרות (ראו גם 'היבטים חברתיים והיסטוריים בקליטת העלייה')

יהודית אסרף – 'עברית קלה מהתחלה' [על הוראה לעולים מצרפת] - 91

חן ברם - יהודי קווקז: היסטוריה, תרבות והתמודדות עם קליטה בארץ [ראיון] - 92

טובי רומנו – התועלת בשימוש בטקסט מנוקד בהוראת עגרית כשפה זרה למבוגרים דוברי אנגלית - 102

יהודית אייל – הוראת עברית ל'בני המנשה' במערכת החינוך - 105

 

4. קליטה לשונית וחברתית של ילדים, נוער וצעירים עולים

שמואל יִלמה, שרון סעידי וימית אזולאי- תפיסה חדשה בקליטת צעירים עולים ושילובם בחברה ובעבודה –  89

מיקי בר-ניב לאטי ואילנה צגהון לואי – פרויקט קדמ"א - קידום מוכנות אישית לצעירים89

אתי מרון – בנייתם והפעלתם של סל"ה טכנולוגי וקדמ"א לעולים צעירים –  89

אלכס קזולין – העשרה קוגניטיווית של עולים חדשים צעירים מאתיופיה89

אילנה מור ושרה רובינשטיין – עשור לתיכוניית נע"ם – תיכונייה לנוער עולה בחיפה - 89

מירה קידר – התמודדות עם צעירים עולים מנותקים – מאפיינים ודרכי התערבות89

גילה וינר – 'מישהו לרוץ איתו' – גם בעברית89

אביגיל שמואלי – תוכנית שע"ל – שיפור עברית לעולים ותיקים [נוער בחטיבת הביניים]90

מיכל שלייפר – התפתחות היכולת של הפקת שיח כתוב בקרב ילדים ובני נוער ילידי ישראל ומהגרים מאתיופיה – היבטים לשוניים, חברתיים-תרבותיים וקוגניטיוויים91

אלכס שמידט – עמותת נעל"ה: שילוב צעירים עולים בחברה הישראלית - 93

פנינה גולן-קוק – זהות ואוריינטציות דו-לשוניות: נטיות ודפוסי התנהגות בקרב סטודנטים עולים מחבר העמים בארץ94

מלאני שאול – הוראת שפת האם לעולים כדרך להקלת בעיות הגירה והתבגרות94

אביבה אבידן – סיפוריהם של בני נוער עולים ממדינות חבר העמים: זהות והשתלבות94

בלה קוטיק – על המחקר 'רכישת שפה כצוהר לאינטגרציה בקרב ילדים דוברי רוסית כשפת אם בישראל'95 [ס]

אורית שלוינסקי – 'לאומיות על אש חלשה' בתוכנית נעל"ה96

אביבה אבידן – חשיבות הקריאה לשמירת שפת האם ולרכישת שפה שנייה בקרב בני נוער עולה מברית המועצות לשעבר96

ליאת יכניץ' – נוער יוצא חבר העמים בישראל – סיכון והסתגלות - 97

חדוה הניג ורעות מלינוביץ – התפתחות ניצני אוריינות בקרב ילדים עולי אתיופיה בהשוואה לילדים ילידי הארץ99

סבטלנה צ'אצ'אשווילי-בולוטין וסבינה ליסיצה - תלמידים יוצאי צרפת במערכת החינוך בישראל - נייר עמדה - 103

יעל פוניזובסקי-ברגלסון ואנה קוסנר - הסתגלותם הפסיכולוגית של מהגרים צעירים יוצאי ברית המועצות לשעבר: ההיבט של תיווך שפה ותרבות104

שרה זדונאיסקי-ארליך, רחל יפעת וענת גוברמן – חינוך ילדים מרקע תרבותי ולשוני מגוון105

יהודית אייל – הוראת עברית ל'בני המנשה' במערכת החינוך105

מאיר מינדל – ילד חוץ מגיע לקיבוץ – ארץ חדשה, עם חדש, מוזיקה חדשה105

אסנת גביאן – ילדי עולים, הדרה וחילופי נרטיבים בספרות הילדים העברית 1985-1960: ניתוח היסטורי והשתמעויות לעבודה באולפן106

יהודית גולן בן-אורי – על אולפן הקיץ לילדים 'התחלה טובה' - 106

עליזה עמיר, רינת גולם וענבר רוטשטיין – התמודדותן של מחנכות לתלמידים עולים בבית הספר היסודי עם הוראת עברית כשפה שנייה106

מריה ילנבסקאיה – רב-לשוניות בארץ קולטת הגירה: איך מלמדים, איך מטפחים (על  Elective Language Study and Policy in Israel: A Sociolinguistic Study – לימוד לשונות-בחירה והמדיניות בתחום זה בישראל: מחקר סוציו-לינגוויסטי וחינוכי)  [ס] - 106

 

5. הוראת העברית ורכישתה כשפה שנייה בקרב המיעוטים (ראו גם 'בלשנות משווה')

נמרוד שתיל – מיון הבעיות של לומדי עברית מן המגזר הערבי93

עלית אולשטיין ופרידה נסים-אמתי – היות תלת-לשוני או רב-לשוני: היש לכך מחיר? [הדגמה בעדה הצ'רקסית]94

שרה האופטמן, שרה זמיר ורחל טל – הוראת העברית לבדואים בנגב: בין ההכרני לרגשי - 97

 

6. הוראה לאוכלוסיות מיוחדות (ראו גם 'אולפנים ייחודיים')

אסתר לסטני– שיפור הישגיהם של תלמידי האולפן מפרספקטיבה של מְנהל  - 88

ליאורה רותם – פרויקט שילוב תעסוקתי ואִמהות חד-הורִיות באולפני הקריות, תשס"ד88

אראלה יריב -  כיתת אולפן בבית מעצר97

רחל טוקטלי – מטפלות זרות לומדות עברית106

 

7. הכשרת מורים לעברית

אילנה אלקד-להמן – 'חינוך לשוני בחברה רב תרבותית' – תוכנית ללימודי תואר שני במכללת לוינסקי לחינוך91

אורלי אלבק ולובה חרל"פ – לימודי תעודה בהוראת העברית כשפה זרה: רעיון, כיוונים והדגמה מהקורס בתחביר96

שרה רובינשטיין – קורסי הכשרה למורי עברית במרכזי תרבות ישראל בחבר המדינות98

רבקה בליבוים – הכשרת מורים להוראת עברית כשפה שנייה באוניברסיטה העברית98

ג'רמי ביימה – מורים לעברית ששפת אמם אינה עברית - 102

 

8. אולפנים ייחודיים (ראו גם 'הוראה לאוכלוסיות מיוחדות')

מיקי בר-ניב לאטי ואילנה צגהון לואי – פרויקט קדמ"א - קידום מוכנות אישית לצעירים89

אתי מרון – בנייתם והפעלתם של סל"ה טכנולוגי וקדמ"א לעולים צעירים –  89

אסנת גביאן – דיווחים ודוחות בעזרת ספרות ילדים: קורס לפסיכולוגים ועובדים קהילתיים - 92

יפה דנה – קורס עברית להנחיית קבוצות לעולים בוגרי מדעי ההתנהגות  - 92

ענת פורטל – אולפן ראשוני ייחודי למשתתפי תוכנית 'צבר'98

מיקה עוקבי-ויטנר -  תוכנית 'בית ראשון במולדת'98

גילה וינר – הוראת עברית לבעלי ידע אקראי בעברית [בעיקר בני ישראלים-לשעבר דוברי עברית]101

דוברי עברית שאינם יודעים לקרוא ולכתוב בה – ראיון עם רמון ברוזה בעניין לימוד עברית של בני ישראלים השוהים בחו"ל - 101

 

9. היסטוריה של האולפן ועתידו (כולל אישים בתולדות האולפן)

רינה רקובסקי – בעיית רכישת השפה העברית והצעות לפתרונה93

ריבה אביעד – נאום סנגוריה על מפעל גדול תחת התקפות מתעצמות94

אראלה יריב – הנחלת הלשון בתקופת העלייה הגדולה בעשור הראשון למדינה96

ריבה אביעד – דברי פרידה99

ננסי פרחי – עברית ובניין האומה: תחיית העברית וראשית הקמתה של מערכת הנחלת הלשון בארץ - 100

ציפי מזר - העורך היקר  –  דברים לזכרו של חיים יעקובזון - 100

דובי אבידור – התנדבות באולפן: מצווה ושכרהּ101

על אברהם צביון ז"ל – רחל טוקטלי, רינה כהן, מגי קורן - 101

על זהבה שביט ז"ל – אורה מלול - 101

על טינה ריבלין ז"ל – אורה רינגל - 101

על ד"ר רבקה (ריקי) בליבוים ז”ל - גלי הומינר ושרה ישראלי; שרה רובינשטיין - 103

גיל וייסבלאי - לדמותו של ד"ר שלמה קודש: במלאת חמש עשרה שנים למותו - 104

עידו בסוק – 'הד האולפן החדש' וביטאונים אחרים בשירות הוראת העברית כשפה נוספת: סיכום שלושה עשורים - 106

 

10. הוראת עברית כשפה זרה/שנייה בחוץ לארץ

ניצה קרון – הבנת הנקרא: אבחון קשיים בקריאת טקסטים מדעיים באמצעות ניתוח שגיאות תרגום90

אהובה רודובסקי – לימודי עברית באמצעות האינטרנט: HebrewOnline   - 93

פזיה סלע ורחל כורזים – אולפן מקוון ברשת – יוזמה חדשה בסוכנות היהודית93

רינה זסלבסקי ויבגני מריאנצ'יק -  הפרויקט 'הוראה מרחוק': הנחלת העברית למורים בחמ"ע93

רבקה הלוי-נמירובסקי - פני העברית ולימודה בתפוצות ובארץ (על השפה בעידן הגלובליזציה בעריכת נאווה נבו ועלית אולשטיין) –  95 [ס]

תאמס צים – עברית כשפת מדע בגרמניה [בעיקר על הוראת עברית בגרמניה כיום]96

טל ברקוביץ' – הוראת עברית בארצות הברית: לקחים מתוכנית הוראת עברית בעברית בבתי ספר יהודיים יומיים97

צפרירה לידובסקי-כהן –   מיקרו-דקדוק לעומת מקרו-דקדוק: במה אנו עוסקים ובמה מן הראוי שנעסוק97

רחל חלבה – הוראת ה'זמנים' במקרא לתלמידים שאינם דוברי עברית97

שושן וייץ וצ'ינג ג'ו מא (מעיין) – 'זו עברית בשבילם בסין': על לימודי העברית באוניברסיטאות בסין97

ורה אגרונובסקי, רינה זסלבסקי ויבגני מריאנצ'יק – מבחני רמה ממוחשבים לתלמידי אולפנים של הסוכנות היהודית בחמ"ע99

רבקה בליבוים – הוראת עברית ושימור עברית במציאות מתחדשת [בעקבות הספר  Issues in the Acquisition and teaching of Hebrew (סוגיות ברכישת העברית ובהוראתה) בעריכת אביטל פויר ואחרים]99

עידו בסוק – הרשת החינוכית העברית 'תרבות' בפולין בין שתי מלחמות העולם  - 100

רחל חלבֶּה – עברית בבית? הקניית עברית כשפה נוספת לילדים בתפוצות - 100

נמרוד שתיל – היסטוריה, בלשנות ופדגוגיה בכפיפה אחת (על מכונת הדיבור בתור מורה שפות, בעריכת שלמה יזרעאל [הוראת עברית בגרמניה בין מלחמות העולם])100[ס]

רבקה בליבוים – ספר דקדוק מקיף ללומדי עברית דוברי אנגלית (על Easing into M0dern Hebrew Grammar מאת גילה פרידמן-כהן וכרמית שובל [ס]100

רבקה בליבוים – הוראת עברית מקראית בגישת שפה חיה (על הנה: עברית מקראית בדרך המעשית מאת רחל חלבה)100[ס]

ניצה קרון – מדריך ללומדי עברית בקריאת טקסטים אקדמיים (על ספרה Reading Academic Hebrew) - 100

יפה ישראלי – סעודת צהרים בטקסט ללימוד העברית כשפה חיה בכורדיסטאן  - 101

דלית כץ – פסטיבל הסרטים הישראלי של אוניברסיטת וזליאן: חלון ללימוד השפה ולהפצת התרבות הישראלית101

נילי אדלר – המשפחה הישראלית בראי התאטרון: המחזה 'הבדלה' כמודל להוראת תרבות ושפה101

טובי רומנו – התועלת בשימוש בטקסט מנוקד בהוראת עגרית כשפה זרה למבוגרים דוברי אנגלית102

אירנה בלנקי וברוריה מרגולין – פרויקט מקוון בינלאומי, לומדים עברית – יוזמה משותפת לוינסקי-אמסטרדם'102

תמר ס' דרוקר- בלי פוליטיקה, בבקשה – האומנם?102

יפה ישראלי – כינויי עובדים בראי ספרות חז"ל בטקסטים ללימוד עברית כשפה חיה בכורדיסטאן האירנית - 102

רונית אנגל - הקניית התרבות הישראלית ללומדי עברית בארצות הברית103

ורד טוהר - של מי הסיפור הזה? הבניית אתוס לאומי באמצעות סיפור עממי במקראות ללימוד עברית103

דרורה ערוסי - עברית בתנועה - 104

יואל ואורלי גנור - יישום מעשי של שיטת הלמידה Blended Learning בהוראת העברית  בבתי ספר בחו"ל104

ליאת קדוש וצביה טל-אור - 'הדור הבא עברית' - מיזם להעשרת לומדי השפה העברית ברמות הביניים - 104

אנג'ליקה אדמצ'יק ומרתה דוג'יק-רודקובסקה - 'משוחחים' – תוכנית חדשה לפיתוח מיומנות הדיבור - 104

יונה גלעד – הפילוסופיה החינוכית ועקרונות הוראת העברית בבית הספר לתלמידים מחו"ל על שם רוטברג: תובנה חוץ-מערכתית - 105

ניצה קרון – התנסות בהוראה של פריט לשוני בשיטת 'הכיתה ההפוכה'105

 

11. הוראת תרבות יהודית וישראלית

אריה אולמן - מה יסייע לתלמיד האולפן להכיר את אוצר לשון המקרא –  85

יונה וייס ועדינה עבאדי – טיפוח כשירות לשונית באמצעות קטעי הומור מיצירת חנוך לוין  –  86

סמדר ברק – 'רדיו חזק': על תפקיד הרדיו בקולנוע הישראלי- 86

בתיה אבישר ואילן אבישר –'כינרת מחלונה של רחל': שילוב הנאה ויזואלית בפעילות השכלתית באולפן86

אינה רקובסקי – שיטת לימוד עברית כשפת מורשת בקורס 'שורשי העברית'86

נעמי מנצור ורינה פדן –  חיבור הלומד לשיח הילידי  (על עברית מאל"ף ועד תי"ו - ב) [ס] –  86

נורית סיוון ותמר וייל – 'עברית מהסרטים' - לומדות מולטימדיה להוראת עברית לדוברי שפות זרות  – 87

הודיה הופמן ואבי לוי – פיתוח מודל להגברת התודעה היהודית באמצעות תוכנית אולפן87

אמנון שגיב וחוה גבע – שירי זמר ממעמקי העברית (על 'שרים ולומדים עם נעמי שמר')89 [ס]

מרים רוזנר – ספר לימוד בגישת הפעלה והעשרה [ס]89

ורדה ישי ואמתי בר-קול – ספר מודולרי למתקדמים (על 'כמו כלים שלובים', לרמה ה)  90 [ס]

גלי קלוגמן-הומינר – שילוב המדיה בהוראת העברית: החברה הישראלית בראי הקולנוע הישראלי92

איריס אידן -  'הכוכבים של שלומי' כמודל לצפייה בסרטים ישראליים92

אופירה הלבני -  'ללמד עברית זאת אמנות': הוראת אמנות פלסטית באולפן92

עדינה גרינפלד ודיאנה ארליך -  השתקפות התרבות הישראלית בסרטים הישראליים: מודולת סרטים באולפן המשך92

אסנת גביאן – דיווחים ודוחות בעזרת ספרות ילדים: קורס לפסיכולוגים ועובדים קהילתיים - 92

ציפי מזר – עברית בשיר: על הוראת שירי זמר באולפן92

ציפי מזר – עברית בחיוך: השימוש בבדיחות ובקטעי הומור בהוראת השפה93

חנה לוי – פנינים בלשוננו: הוראת ניבים94

פרידה פישר – כתיבה ושחזור טקסטים: הדגמה מן הטקסט 'זוהי ארץ' לאפרים קישון94

רחל טוקטלי - עשור של מהפכים (על 'העשור השלישי תשכ"ח – תשל"ח בעריכת צבי צמרת וחנה יבלונקה) [ס]94

רחל חלבה – הוראת ה'זמנים' במקרא לתלמידים שאינם דוברי עברית97

רחל ויסברוד- המפגש עם עובדים זרים בקולנוע הישראלי – רב-לשוניות, תרגום והעדרו  – 97

מירי בר-זיו – איך מדברים בספרות ובקולנוע? 'מישהו לרוץ איתו' כמקרה בוחן97

ציפי מזר – שער למתחיל: העיתון של קוראיו - 100

תמר סוברן – 'חתן נעורים עד בלותך' – קווים לתיאור לשונה הפואטית של לאה גולדברג100

רבקה בליבוים – הוראת עברית מקראית בגישת שפה חיה (על הנה: עברית מקראית בדרך המעשית מאת רחל חלבה)100[ס]

ניצה קרון – מדריך ללומדי עברית בקריאת טקסטים אקדמיים
(על ספרה Reading Academic Hebrew)
   ו – 100

דלית כץ – פסטיבל הסרטים הישראלי של אוניברסיטת וזליאן: חלון ללימוד השפה ולהפצת התרבות הישראלית101

נילי אדלר – המשפחה הישראלית בראי התאטרון: המחזה 'הבדלה' כמודל להוראת תרבות ושפה101

שרית ילוב – לומדים עברית עם  101I   –  IVRIT

תמר ס' דרוקר- בלי פוליטיקה, בבקשה – האומנם? - 102

רונית אנגל - הקניית התרבות הישראלית ללומדי עברית בארצות הברית103

ורד טוהר - של מי הסיפור הזה? הבניית אתוס לאומי באמצעות סיפור עממי במקראות ללימוד עברית103

אסנת גביאן - ?Speak the language of the Hebrew man – מעמד תרבות ישראל באולפן דובר הרוסית - 104

רינה ענבר - תל אביב - ראשיתה, המאבק על עיצובה ופניה כיום: מבוא היסטורי והצעת עבודה בכיתה - 104

טלי פרלשטיין – הטמעת התרבות הישראלית אצל עולים חדשים באמצעות אמנות105

חוה דינר – ניבים ופתגמים מקראיים חיים המתאימים להוראה באולפן105

חוה דינר – ניבים מספרי כתובים שבמקרא המשמשים בלשון ימינו - 106

 

12. הוראת מיומנויות לשון במסגרת אולפנית ואקדמית

ניצה קרון – הבנת הנקרא: אבחון קשיים בקריאת טקסטים מדעיים באמצעות ניתוח שגיאות תרגום90

תמי וייל  ושירה סופר – הוראת כתיבה אקדמית לפי שפות האם במכינה לעולים באוניברסיטה העברית92

ניצה קרון – מדריך ללומדי עברית בקריאת טקסטים אקדמיים
(על ספרה Reading Academic Hebrew)
ו – 100

ציפי מזר – 'בוא נתערב' – עברית בחרוזים בקצב [על תוכניות טלוויזיה להוראת דיבור] - 101

דולי לוי ודרורית רם - קידום מיומנות השיחה בעברית כשפה נוספת בקרב סטודנטים ממדינה אחרת בסביבה מתוקשבת103

אנג'ליקה אדמצ'יק ומרתה דוג'יק-רודקובסקה - 'משוחחים' – תוכנית חדשה לפיתוח מיומנות הדיבור - 104

חיה ש' פייג – הוראת אוצר מילים105

 

13. מבחנים והערכת ידע

אמירה רום – הכשרת מורי העברית בתכנון המבחן המשופר86

אסתר לסטני– שיפור הישגיהם של תלמידי האולפן מפרספקטיבה של מְנהל  - 88

רבקה בליבוים -  חוברת קלוזים לרמות ה-ו [ס]98

ורה אגרונובסקי, רינה זסלבסקי ויבגני מריאנצ'יק – מבחני רמה ממוחשבים לתלמידי אולפנים של הסוכנות היהודית בחמ"ע99

יאיר אור – ה-CERF: כלי חוצה שפות לאפיון והערכה של ידע לשוני104

ללמוד מאחרים: ראיון עם ירג קלינר (Klinner), המנהל הפדגוגי של מכון גתה בישראל, בעקבות כנס ה-CERF - 104

שירי גורן, דינה רוגינסקי ואורית ירט – הערכה כאמצעי לקידום רכישה ולמידה של שפה נוספת106

איתמר שץ – ניסוח מיטבי של הוראות במטלות למידת שפה - 106

 

 

14. הוראת היבטי דקדוק

נעמי מנצור –'טרטורים' כן או לא? - על הוראת הפועל87

דליה סגל – דקדוק ללומדי עברית כשפה נוספת (על ספר לימוד) [ס]  – 87

שולמית גבע – משפטים בצרורות (סדרות משפטים)90

זאב בר-לב- שורשי השורשים90

אסתי סימונס ופביו רדק -  פענוח טקסט בשיטת קלוז (על 'תרגילי קלוז לרמה ד''92 [ס]

רינה רקובסקי – בעיית רכישת השפה העברית והצעות לפתרונה93

אסתי סימונס – ניחוש מושכל (על 'מה חסר' – תרגילי קלוז לרמה ג')95

צפרירה לידובסקי-כהן –   מיקרו-דקדוק לעומת מקרו-דקדוק: במה אנו עוסקים ובמה מן הראוי שנעסוק97

רבקה בליבוים -  חוברת קלוזים לרמות ה-ו98 [ס]

רבקה בליבוים – ספר דקדוק מקיף ללומדי עברית דוברי אנגלית (על Easing into Modern Hebrew Grammar מאת פרידמן-כהן ושובל)– 100[ס]

אמנון ברוק ואלנה בריסביץ' – 'כואב לי ראש': על הקניית השימוש בתווית היידוע ללומדי עברית ששפת אמם רוסית - 102

ורה אגרונובסקי – כללי הכתיב המלא ללומדי עברית: חוברת למורה105

ורה אגרונובסקי – כללי הכתיב המלא ככלי עזר ללומדי עברית בוגרים: הרציונל מאחורי החוברת 'כללי הכתיב המלא ללומדי עברית'105

יהודית גולן בן אורי – הוראת מבנה תחבירי לתלמידי אולפן106

 

15. שימוש בטכנולוגיה חדישה בהוראת העברית (ושפות זרות בכלל)

נורית סיוון ו ותמר וייל – 'עברית מהסרטים' - לומדות מולטימדיה להוראת עברית לדוברי שפות זרות  – 87

יהודית קאיס – 'הבט ושמע פלוס' - שיטה ממוחשבת להוראת עברית89

מיכל פריד – פיתוח כשירות תקשורתית בעברית לעולים ומשפרי שפה באמצעי תקשוב90

אביבה גיטאית - תוכניות לשיפור הקריאה באמצעות מחשב במרכזי הקליטה של הסוכנות היהודית90

שרה רובינשטיין, לימור גולדשמיד-ארון ואורנה דורי – עשור להנחלת הלשון באמצעות מחשבים באולפני חיפה והצפון90

יונה גלעד – פיתוח אתר WebCT  כאמצעי עזר ללימוד עברית מודרנית90

לבנה פולת – העשרת הוראת העברית ותרבותה בעזרת טכנולוגיית מחשב90

סוניה ברזילי – תקליטור ללימוד התנ"ך לדוברי צרפתית או אנגלית90

רשימת מאמרים ואתרים בנושא הקניית שפה זרה בעזרת טכנולוגיות דיגיטליות90

ריטה סבר – חשיבה דיגיטלית בעולם החינוך (על אוריינות וטכנולוגיה – גיליון 'סקריפט', יולי 2004) [ס] - 90

בתיה אברהם – 'האולפן שהולך איתך' – שיעורים מוקלטים91

מיכל שלייפר, תהילה גרינוולד, מירה אואן ורונית בן ארי -  לומדים עברית באולפן הווירטואלי93

יוסף דפנה – לימוד העברית באינטרנט באמצעות 'אולפנט'93

רוביק רוזנטל – ערוץ העברית [בטלוויזיה]: ניסיון נמשך ולקחים באמצע הדרך93

אהובה רודובסקי – לימודי עברית באמצעות האינטרנט: HebrewOnline ו - 93

פזיה סלע ורחל כורזים – אולפן מקוון ברשת – יוזמה חדשה בסוכנות היהודית93

רינה זסלבסקי ויבגני מריאנצ'יק -  הפרויקט 'הוראה מרחוק': הנחלת העברית למורים בחמ"ע93

מרים ניצן וגילה פרייזלר – לומדה להוראת הפועל באמצעות המחשב93

אורנה דורי – פרויקט התרגילים המתוקשבים של אולפני מחוז חיפה והצפון93

רחל וייסברוד – תרגום למדיה ולימוד שפה - 94

יעל אסיף – 'דלת פתוחה' – לשיפור כישורי שפה וכישורי תעסוקה בקרב מבוגרים יוצאי אתיופיה94

ציפי מזר - מהדורה דיגיטלית חדשה לעיתון 'שער למתחיל'96

רבקה קוק – 'קליקרים' ותאוריית בלום בהוראה  - 96

אסתר דלשד וכרמיה שובל – Sabra Sound  - לומדת מולטימדיה97

ורה אגרונובסקי, רינה זסלבסקי ויבגני מריאנצ'יק – מבחני רמה ממוחשבים לתלמידי אולפנים של הסוכנות היהודית בחמ"ע99

אירנה בלנקי וברוריה מרגולין – פרויקט מקוון בינלאומי ,לומדים עברית – יוזמה משותפת לוינסקי-אמסטרדם' - 102

הכינוס הבין- לאומי המקוון 'עברית בקוונה תחילה' - 103

יואל ואורלי גנור - יישום מעשי של שיטת הלמידה Blended Learning בהוראת העברית  בבתי ספר בחו"ל 104

ניצה קרון – התנסות בהוראה של פריט לשוני בשיטת 'הכיתה ההפוכה' - 105

ציפי מזר -  חדשון בעברית קלה במרשתת – מהדורה חדשה106

שלומית גבע מור -  לקרוא, להבין, לשנן, להמיר, למחזר... – על ספר לימוד מוקלט לרמות א – ב+ - 106

שרה רובינשטיין – קובץ מאמרים מכנס וירטואלי ופורץ דרך (על 'עברית בקוונה תחילה – קובץ מאמרים מתוך הכינוס הבין-לאומי המקוון להוראת העברית כשפה נוספת) [ס] - 106

 

16. שימוש בספרות ילדים להוראת עברית

אסנת גביאן – דיווחים ודוחות בעזרת ספרות ילדים: קורס לפסיכולוגים ועובדים קהילתיים - 92

רחל חלבה – התפקיד הכפול של הסיפור הכתוב ומצויר בהוראת שפה נוספת למתחילים94

רחל חלבה – ספרות ילדים בהוראת שפה נוספת למבוגרים - 95

שרה זמיר ולאה ברץ – ספרות ילדים בדו-לשון עברית ואמהרית כאמצעי לאריגת זהות -  96

דליה רוט ומאירה רום – ספר סיפורים לרמה א' (על ספרן סיפור ועוד סיפור)  [ס]- 100

ורד טוהר - של מי הסיפור הזה? הבניית אתוס לאומי באמצעות סיפור עממי במקראות ללימוד עברית103

אסנת גביאן – ילדי עולים, הדרה וחילופי נרטיבים בספרות הילדים העברית 1985-1960: ניתוח היסטורי והשתמעויות לעבודה באולפן106

 

17. העברית במערכת החינוך

שרה רובינשטיין – היערכות האגף לחינוך מבוגרים לשנת הלשון העברית: רעיונות ומימושם - 98

בלהה נעים ומורות אולפן 'גורדון' -  שנת השפה העברית באולפנים - 98

 

18. היבטים חברתיים והיסטוריים בקליטת העלייה (כולל תיווך לשוני של שירותים חברתיים)

מירה קידר – התמודדות עם צעירים עולים מנותקים – מאפיינים ודרכי התערבות89
גילה וינר – 'מישהו לרוץ איתו' – גם בעברית89
יהודית רובנובסקי – 'איפה בָּליט לך?': קשיי תקשורת בין רופאים למטופלים במערכת בריאות בארץ  - 89
מיכל שוסטר – גשרים על פערי השפה (תגובה למאמרה של יהודית רובנובסקי בגיליון 89)90
עדנה בוסטין – תיווך לשוני-תרבותי של שירותים חברתיים לעולים בישראל: חשיבותה של רגישות תרבותית91
מיכל שוסטר – כנס 'מה הגשר' – הנגשת שירותי הבריאות למיעוטים שונים [ס]91
מיכל שוסטר - ממתורגמן 'טבעי' למתורגמן רפואי מקצועי: הכשרת מתורגמנים רפואיים עברית<>אמהרית91
אניטה נובל – כשירות תרבותית בשירות הבריאות91
ליאורה איגר-דרייפוס – השפעתה של תקשורת בין תרבותית על יחסי רופא-חולה בישראל: מגזר העולים מברית המועצות לשעבר91
דליה בורגנה – דפוסי אינטראקציה בין מטפל ומטופל במסגרת שירותי הבריאות בקרב עולי אתיופיה בישראל (מחקר שדה)91
רות מוריס – 'מס שפתיים', או: מתורגמנות במערכת המשפט בישראלי91
שירה חפר – מצב התרגום בעל פה במערכת המשפט בישראל (מחקר אמפירי)91
תמי גרין – הקשר הרב-דורי: שילוב האולפן במארג החברתי של ישראל92
רחל טוקטלי –  עלייה וקליטה בישראל – סקירת ספרות (על 'אתגר לאומי: עלייה וקליטה בישראל בשנות האלפיים', בעריכת מיכאלי, אפשטיין וחיימץ, ועל Every Seventh Israeli, under the editorship of Epstein & Khanin) – 93  
עדנה בוסטין – גברים יוצאי אתיופיה: מדוע כל כך קשה להם?94
יעל אסיף – 'דלת פתוחה' – לשיפור כישורי שפה וכישורי תעסוקה בקרב מבוגרים יוצאי אתיופיה94
אריאלה רבדל-נדקוב – נשים עולות: גשר לקליטה95
אלעזר לשם – עולי ברית המועצות לשעבר 2005-1990: קטעים נבחרים מדוח מחקר תשתית רב תחומי96
תמר הורוביץ, שמואל שמאי וזיניאדה אליאטוב – מקהילה לשונית לקהילת שיח: טמיעה, דיאלוג והעצמה – קצרין כמשל96
ליאת יכניץ' – נוער יוצא חבר העמים בישראל – סיכון והסתגלות - 97
סבטלנה צ'אצ'שווילי-בולוטין, יוסי שביט וחנה איילון -  הגירת שנות התשעים מברית המועצות לשעבר ומערכת ההשכלה הגבוהה בישראל במחצית הראשונה של שנות התשעים - 98
ריטה סבר – הנראים, הבלתי נראים והנראים לכאורה (על נראות בהגירה – גוף, מבט, ייצוג, בעריכת עדנה לומסקי-פדר ותמר רפפורט) [ס]98
אסתר לוינסון – השתלבות בתעסוקה: מחקר הערכה מעצבת של תוכנית דל"ת פתוחה99
דבורה דובינר -  יהודי אתיופיה בחברה הישראלית: שאלות על קבלה, נראות והשתקפות בכלי התקשורת99
חנה אבו חצירה, רוני ריינגולד ולאה ברץ- עיתון בדו-לשון: אמצעי חינוכי להעצמת המשפחה בקרב קהילת יוצאי אתיופיה כבסיס להטמעתה בחברה הישראלית99
מאירה בלושטיין ואילנה שוהמי – האם דוברי לשון עוצמתית זקוקים להעצמה? [על קליטת עולים מארצות דוברות אנגלית]99
רחל טוקטלי – פרשת הרשת החינוכית שבח-מופ"ת' לאור שני ספרי מחקר [מאת תמר הורוביץ ואחרים] - 99
לריסה רמניק ואנה פרשיצקי – הישראלים עולי-רוסיה והדת: מה השתנה אחרי עשרים שנה בישראל? - 100
ניבה שפר-אשכנזי – תל"מ – תוכנית קטנה מול אתגרים גדולים100
רחל טוקטלי – המהפך המוקדם: הקיבוצים מול אתגר העלייה בראשית המדינה (על ספרה של רחל כהן-פרידהיים: החלוצים שנותרו מאחור)  [ס]100
אורלי חיים – בין הגירה לעלייה: פני ישראל כארץ מהגרים ופליטים במראת הסוציולוגיה והספרות (על הגירה – כתב עת אקדמי מקוון בנושאי הגירה ועלייה) [ס]100
ריטה סבר -  'מדברת אל הקיר' – קלינאי תקשורת באבחון וטיפול בין-תרבותי101
ציפי מזר – מפגש ברוח רב-תרבותיות (על 'מפגש' – כתב עת לעבודה חינוכית סוציאלית, גיליון מיוחד בנושא חיים על הגשר: בין חינוך, הגירה ורב-תרבותיות, יוני 2012101
רחל טוקטלי – מאבקי התערות – סיכום ביניים (על 'משורשי העבר לניצני המחר: התערותם של עולי חבר העמים בישראל בשנות האלפיים, בעריכת סבינה-ליסיצה ויערית בוקק-כהן)101[ס]
רחל טוקטלי – חלב ודבש וגם דרדרים – בעיניה של עולה מפרס (על ספרה של עפרה מצוב-כהן, 'במסלול ילדותה')101[ס]
'גשר לעבור גאולים': יצירת הבנה הדדית בין העולים מאתיופיה לחברה הישראלית – ראיון עם הרב מנחם ולדמן102
אורלי יעקובזון ואיילה כהן – פרקטיקות מדיניוּת לשילובם התעסוקתי של עולי הפלאשמורה המתגוררים במרכזי הקליטה, באמצעות הכנת 'מערך תעסוקה'102
רחל טוקטלי – דינמיקה של חליפין? היבטים חדשים בהתערות עולי רוסיה בארץ (על 'רוסים בישראל – הפרגמטיקה של תרבות בהגירה', בעריכת יוליה לרנר ורבקה פלדחי)102 [ס]
חגית חובב – מדבריות סודן וצחיחות השיכונים: הסתגלותם של העולם מאתיופיה לחיים בארץ מנקודת ראות פסיכולוגית ופסיכיאטרית (על 'היבטים חברתיים, תרבותיים וקליניים של עולי אתיופיה בישראל', בעריכת נמרוד גריסרו ואליעזר ויצטום)102

ואדים דוברומיסלין - השתלבות מהגרים בישראל: מבט השוואתי על גלי ההגירה האחרונים - 103

רֶנן יזרסקי - העלייה בת זמננו מאמריקה הלטינית לישראל: אידאולוגיה, אתניות ודת - 103

מאיה שורר- קפלן - קהילת אורוגוואי, מהגריה ועוליה: מאפיינים ומגמות מרכזיות - 103

העורך - קליטת עולים מצרפת באשדוד (כתבה) - 103

סבטלנה צ'אצ'אשווילי-בולוטין וסבינה ליסיצה - תלמידים יוצאי צרפת במערכת החינוך בישראל - נייר עמדה - 103

אנה קוטיקוב- אוליאל - התקשורת בשפה הרוסית בישראל - משא ומתן על זהות - 103

גיזלה דקס - משחקי מראות: לבטי זהות וצריכת ‘חדשות’ בקרב עולים בישראל103

אורלי קיים וטיאנה הירש - בחירות קשות: מדיניות השפה בקרב משפחות עולים דוברי אנגלית בישראל - 103

אילנה שפייזמן - הפרטת עידוד העלייה103

סמדר ברק - סדנא דאישה חד הוא... (על נשים והגירה: אמנות ומגדר בעידן טרנס לאומי מאת טל דקל) [ס] - 103

רחל טוקטלי - הצבר הקוצני מחפש זהות (על פנים: כתב עת לתרבות וחברה, גיליון 66) [ס] - 103

רחל טוקטלי - גישושי התקרבות באינטרנט (על הגירה, גיליון 3) [ס] – 103

יצחק דהן - מקומה של המנהיגות הרוחנית בעיצוב הזהות הקולקטיווית:
המקרה של קהילת העולים הצרפתית בישראל
- 104

קארין אמית ושירלי בר-לב - העסקת עולות מצרפת בחברות דוברות צרפתית -
מלכודת דבש או רשת ביטחון?
- 104

יעל פוניזובסקי-ברגלסון ואנה קוסנר - הסתגלותם הפסיכולוגית של מהגרים צעירים יוצאי ברית המועצות לשעבר: ההיבט של תיווך שפה ותרבות104

מרינה שפס – נתונים נבחרים על אוכלוסיית עולי ברית המועצות-לשעבר, לרגל עשרים וחמש שנה לגל העלייה - 105

רינה ענבר – ביבליותרפיה ככלי בהוראת עברית בכיתה רב-תרבותית – מבוא והצעת עבודה בכיתה - 106


 

 

19. היבטים בתרבותם של העולים

מריה נ' ילנבסקיה ולריסה פיאלקובה – מאנטי אוטופיה לאוטופיה: זיכרונות מהגרים על ברית המועצות88
אביאל קרנצלר – ניקול ודניאל ומה שביניהם: מגמות באוריינטציה של עולי שנות התשעים כַּמשתקף בשמות שהם בוחרים לילדיהם88
אתי פישר – בין אינג'ירה לפלאפל: קליטת עולי אתיופיה מנקודת מבטם של ותיקי העדה88
מיכל שלייפר וגדי בן עזר – הנרטיב האישי בהגירה: שני היבטים והשלכות לזהות ולשפה89
לריסה פיאלקובה ומריה נ' ילנבסקיה –פזורה סובייטית בהתהוות: מפגשים ב'סייברספייס'89
אלק אפשטיין ונינה חיימץ – רב לשוניות באמצעי התקשורת בישראל91
מיכל שלייפר – חותמה של התרבות על אסטרטגיות למידה של עולים [ראיון]92
חן ברם - יהודי קווקז: היסטוריה, תרבות והתמודדות עם קליטה בארץ [ראיון] - 92
שולמית קופילוביץ' – דילמות לגבי דו-לשוניות עברית-רוסית במשפחות עולים93
רחל טוקטלי – עלייה וקליטה בישראל – סקירת ספרות (על 'אתגר לאומי: עלייה וקליטה בישראל בשנות האלפיים', בעריכת מיכאלי, אפשטיין וחיימץ, ועל Every Seventh Israeli, under the editorship of Epstein & Khanin)93    
מיכל שלייפר – מסע עולי אתיופיה לארץ בעיני פסיכולוג חינוכי (על ספרו של גדי בן עזר, 'המסע')93 [ס]
אפרים (אלכסנדר) חולמיאנסקי – על גבורת מורים לעברית בתנאי דיקטטורה ודיכוי (על ספרו 'קול הדממה') [ס]93
מרק קצנלסון וטליה שי – תאטרון, תרבות ומעבר להם - 94
גלי-דנה זינגר – מעבר לייסורי הבחירה [ראיון]94
לריסה פיאלקובה ומריה ל' ילנבסקאיה – אני במזרח וחלומותי במערב: עיון בנרטיווים האישיים של ה'סובייטים' לשעבר בישראל94
מיכל שלייפר – פיתוח חומרי לימוד לעברית כשפה שנייה בראי התרבות95
רחל טוקטלי – תרבותם הפוליטית של עולי חבר המדינות96
תמר הורוביץ, שמואל שמאי וזיניאדה אליאטוב – מקהילה לשונית לקהילת שיח: טמיעה, דיאלוג והעצמה – קצרין כמשל96
שרה זמיר ולאה ברץ – ספרות ילדים בדו-לשון עברית ואמהרית כאמצעי לאריגת זהות96
לאה ברץ ורוני ריינגולד – 'ידיעות נגט' – רב תרבותיות מעמידת פנים - 97
נעמי שמואל –  מסורות החינוך של יהודי אתיופיה: דינמיקות של המשכיות ושינוי- 98
חנה אבו חצירה, רוני ריינגולד ולאה ברץ- עיתון בדו-לשון: אמצעי חינוכי להעצמת המשפחה בקרב קהילת יוצאי אתיופיה כבסיס להטמעתה בחברה הישראלית99
מיכל שלייפר – אהבה, הזדהות ודבקות באמת ההיסטורית (על ספרו של יצחק גרינפלד, מחקרים בתולדות יהודי אתיופיה) [ס] - 99
לריסה רמניק ואנה פרשיצקי – הישראלים עולי-רוסיה והדת: מה השתנה אחרי עשרים שנה בישראל? - 100

רֶנן יזרסקי - העלייה בת זמננו מאמריקה הלטינית לישראל: אידאולוגיה, אתניות ודת  - 103

מיכאל מירושניק - שירים (‘אינני יודע אם יש כאן תקווה’, ‘רווק’, ‘בית עלמין’, ‘אזופ’) - 103

סמדר ברק - סדנא דאישה חד הוא... (על נשים והגירה: אמנות ומגדר בעידן טרנס לאומי מאת טל דקל) [ס] - 103

יצחק דהן - מקומה של המנהיגות הרוחנית בעיצוב הזהות הקולקטיווית:
המקרה של קהילת העולים הצרפתית בישראל
- 104

מאיר מינדל – ילד חוץ מגיע לקיבוץ – ארץ חדשה, עם חדש, מוזיקה חדשה [סיפור] – 105

שרה רובינשטיין – אלבום חדש מבית מדרשו של הרב מנחם ולדמן (על 'הממתינים לציון' בעריכת מנחם ולדמן - 105

 

 

20. חקר המוח ולמידת שפה

רן שמשוני ואייל ברנר – מיומנויות למידה ללומדים עם לקויות למידה87
חנן דויד –  עקרונות האבחון של לקות למידה מנקודת מבטו של נוירופסיכולוג קליני: דיסגרפיה כדוגמה88
קרול גולדפוס – חקר המוח וחינוך: שותפות טבעית  - 98
קרול גולדפוס – יום העיון 'מוח אחד – שתי שפות' (ס) - 98
בלה קוטיק – האתגרים שבהוראת שפה שנייה במשולב עם אוריינות לתלמידים אנאלפביתים בשפת האם99

 

21. רכישת שפה (ההיבט המחקרי)

סיגל עוזיאל-קרל – מערכת ה-CHILDES  ויישומה בחקר רכישת השפה  - 90
יהודה לביא – התנהגותו של הזיכרון האנושי בעת הטמעת אוצר מילים בשפה זרה91
רינת גולן ומלכה מוצ'ניק – רכישת שפה באופן פורמלי ובלתי פורמלי על ידי עולים מברית המועצות לשעבר והשפעתה על קליטתם החברתית92
רבקה קוק – 'קליקרים' ותאוריית בלום בהוראה  - 96
שרון ערמון-לוטם ויואל וולטרס – השפעתם של משתני רקע על היכולות הלשוניות אצל ילדי גן דו- לשוניים ששפתם הראשונה רוסית97
הדר אבוטבול-עוז וסוזי יפה – יכולת שפתית, אינטגרציה חברתית וזהות אתנית בקרב ילדי מהגרים דוברי רוסית-עברית ואנגלית-עברית בישראל  - 98

שרה זדונאיסקי-ארליך, רחל יפעת ועינת גוברמן – חינוך ילדים מרקע תרבותי ולשוני מגוון - 105

 

22. שיטות ומתודולוגיות בהוראת שפה

יהודית רוזנהויז – למידת שפה באופן אקראי: פנים לכאן ולכאן95
אסתר הבר – מקומם של הסברים דיאכרוניים בהוראת שפה שנייה95
צפי טימור – השימוש בעברית כשפת אם בהוראת אנגלית כשפה זרה בישראל - 98
אורה רינגל – תוכנית 'ניצנים' – אוריינות ללא-אוריינים99
צפי טימור – המורה לשפה זרה כמאבחן שפתי של קשיי למידה (מודגם בהקשר הוראת האנגלית) - 100

שרה רובינשטיין - תוכנית הלימודים החדשה בהוראת הלשון לעולים באגף לחינוך מבוגרים - 104

דרורה ערוסי - עברית בתנועה - 104

איתמר שץ - שימוש בטכניקות קידוד צבעים בלימוד עברית כשפה זרה - 104

סוזי שטיינברג - קריאת טקסטים ספרותיים בעזרת קומיקס במסגרת הוראת שפה שנייה - 104

ליאת קדוש וצביה טל-אור - 'הדור הבא עברית' - מיזם להעשרת לומדי השפה העברית ברמות הביניים104

יאיר אור - ה-CEFR : כלי חוצה שפות לאפיון ולהערכה של ידע לשוני - 104

ללמוד מאחרים: ראיון עם ירג קלינר (Klinner), המנהל הפדגוגי של מכון גתה בישראל, בעקבות כנס ה-CEFR [ס]  - 104

חיה פייג - שילוב הנחיה ומדידה בהוראת העברית לשם יצירת לומדים עצמאיים - 104

יהודית גולן בן-אורי - תרגול נושא לשוני באמצעות טקסטים בספרי לימוד104

יונה גלעד – הפילוסופיה החינוכית ועקרונות הוראת העברית בבית הספר לתלמידים מחו"ל על שם רוטברג: תובנה חוץ-מערכתית - 105

אפרת הראל – חשיבות המשחק בהוראת שפה שנייה/זרה105

יהודית גולן בן-אורי – העיתון ככלי לפיתוח השפה והחשיבה באולפן: עקרונות דידקטיים105

רינה ענבר – ביבליותרפיה ככלי בהוראת עברית בכיתה רב-תרבותית – מבוא והצעת עבודה בכיתה -106

רחל טוקטלי – מטפלות זרות לומדות עברית106

שלומית גבע מור – לקרוא, להבין, לשנן, להמיר, למחזר... – על ספר לימוד מוקלט לרמות א – ב+  - 106

 

23. בלשנות משווה (ראו גם 'היבטים דקדוקיים, מבניים, היסטוריים וחברתיים בעברית החדשה')

יהודית רוזנהויז – חדירת האנגלית אל העברית ואל הערבית מנקודת מבט השוואתית –  88
אירנה בלנקי- מילות היחס בעברית וברוסית –  89
חיה פישרמן – השתקפות האנגלית בעברית בת ימינו  - 90
יהודית רוזנהויז – הקשרים בין העברית והערבית מנקודת מבט לשונית93
גלעד צוקרמן – האם תרגום אפשרי? –  96
גתית הולצמן – שפה עם עשרים ושבע מילים לשפם (על טינגו, ועוד מילים מיוחדות מרחבי העולם כולו מאת אדם ז'אקו דה בואנו) [ס] - 98
עבד אלרחמן מרעי – לדרכי שילוב הערבית בסלנג הישראלי - 100

אהרן מוריאלי - בעלי מקצוע כשמות משפחה בישראל. חלק א: כלי קודש, אמנים ואומנים - 104

אהרן מוריאלי – בעלי מקצועות כשמות משפחה בישראל, חלק ב: אומנים ונותני שירותים - 105

 

24. רב לשוניות כתופעה סוציו-בלשנית

נירה טרומפר-הכט –  רב-תרבותיות ורב-לשוניות בראי הנוף הלשוני בישראל: סיפורם של חמישה אזורים במטרופולין תל אביב   - 88
אנה אוסמולובסקי – רב לשוניות עם האנגלית: אל לב הבעיה95
שרון ערמון-לוטם – להיות ילד דו-לשוני: מיתוסים בראי המחקר - 102

מריה ילנבסקאיה – רב-לשוניות בארץ קולטת הגירה: איך מלמדים, איך מטפחים (על  Elective Language Study and Policy in Israel: A Sociolinguistic Study – לימוד לשונות-בחירה והמדיניות בתחום זה בישראל: מחקר סוציו-לינגוויסטי וחינוכי)  [ס]- 106

 

25. היבטים דקדוקיים, מבניים, היסטוריים וחברתיים בעברית החדשה

אסנת ארגמן – סתמיות סמנטית בכותרת העיתונאית בלשון עיתונות שנות השלושים לעומת לשון העיתונות בימינו87
מאיה פרוכטמן – העברית המדוברת - היבטים ומגמות –  89 [ס]
אירנה בלנקי- מילות היחס בעברית וברוסית –  89
דליה כהן-גרוס – SMS  כשפה בין לאומית של בני נוער - 90 
חיה פישרמן – השתקפות האנגלית בעברית בת ימינו  - 90
ניסן נצר -  על הספר 'דרכי הסלנג הישראלי', פברואר 2006 [ראיון]90
רוביק רוזנטל – רומנטיקה, חיזור וסקס בסלנג ובלשון המדוברת91
תמי יאיר – מבעים מלשונם של אנשי טיפול והשתקפותם בשפת עבריינים91
נמרוד שתיל – 'שובר הנסיעה' – מה הוא שובר? על תרומת הלשון הדבורה לפתרון שאלות עקרוניות במורפולוגיה92
רות בורשטיין – שינויי מגמה במדיניות האקדמיה ללשון העברית בקביעת מילים חדשות94
הדסה קנטור – עברית היא עברית: יסודות שאינם נשחקים94
תמי יאיר – הערות מטא-לשוניות בלשונם של עבריינים95
יעל רשף – על טיבה של העברית המדוברת בתקופת התהוותה95
גלעד צוקרמן, תמר סוברן ועידו בסוק – בין 'עברית' ל'ישראלית': רב שיח95
רוביק רוזנטל – השפעת יוצאי צפון אפריקה על הלקסיקון הישראלי96
תמר סוברן – תארוך היסטורי עם השלכות לפולמוס בן ימינו (על 'מאתיים וחמישים שנות עברית חדשה' בעריכת חיים א' כהן)96 [ס]
מירי בר-זיו – איך מדברים בספרות ובקולנוע? 'מישהו לרוץ איתו' כמקרה בוחן97
חגית בוני-נח – תובנות סוציולוגיות בסלנג התרמילאים הישראלים המשתמשים בסמים - 97
פנינה טרומר ונטע סובינסקי – תוארי הפועל בעברית בת ימינו – מאין ולאן?98
נורית דקל – בחיפוש אחר הזמן האבוד: מערכת הפועל הישראלית99
אסתר בהט – שפה בהקשר תרבותי-חברתי – 'על הלשון' במסעדה99
ברנרד דב ספולסקי – האם העברית לשון בסיכון? (פרק מבוא לספר 'לשונות היהודים')100
רוביק רוזנטל – מדען, דבר עברית! על הגפרור שהצית את 'מלחמת השפות'100
ננסי פרחי – עברית ובניין האומה: תחיית העברית וראשית הקמתה של מערכת הנחלת הלשון בארץ - 100
רות בורשטיין – מלחמת השפות ובית המדרש למורים העברי100
עידו בסוק – הרשת החינוכית העברית 'תרבות' בפולין בין שתי מלחמות העולם - 100
נמרוד שתיל – הקריטריונים לחיותו של משקל שמני בימינו100
עבד אלרחמן מרעי – לדרכי שילוב הערבית בסלנג הישראלי100
ציפי מזר – עברית במשפט, בספרות ובקולנוע (על הכינוס הפתוח ללשון העברית ולספרותה של האקדמיה ללשון העברית)100 [ס]
יעל קליפון – אטימולוגיה של עברית מודרנית: הצעה לחלוקה מחודשת של מקורות העברית101
אריה אולמן – תולדות המילה 'ממולח'101
אסתר בהט – הרחבת אוצר המילים בעברית הכתובה והמדוברת כפי שהיא משתקפת בתקשורת101
ציפי מזר – לשון ראשון וראשוני הלשון (על 'כנס ראש הממשלה לשפה העברית, פברואר 2013)101 [ס]
חנה משלר – הוראת הפועל בגישה מעמיקה (על ספרה של רבקה בליבוים, 'פועל+')101 [ס]
אריה אולמן – חלומות באספמיה או chateaux en Espagne? ו - 102 

צפורה שחורי-רובין – 'מפי עוללים ויונקים יסדת עֹז': כיצד תרמו ילדי הגן בירושלים להפצת הלשון העברית102
רבקה בליבוים – על ספרו של עוזי אורנן (על 'בראשית היה השפה' מאת עוזי אורנן)102  [ס]

אושרי זיגלבוים - בין הגלובלי לפרטי: השתקפות הגלובליזציה בבחירת שמות פרטיים לילדים יהודים בישראל מתחילת המילניום - 103

אסתר בהט - אכילה ושתייה - מטפורות לתאבון - 103

אריה אולמן - למה קראו לשפת העם ‘לשון חכמים’? - 103

אורה (רודריג) שוורצוולד - ישן, חדש ומתחדש בעברית בת-זמננו 103

שלומית לנדמן - השמות הפרטיים החד-הברתיים כדוגמה לזיקה בין תהליכי שפה וחברה - 104

גבריאל בירנבאום - המילון ההיסטורי ואנחנו - 104

אריה אולמן - החשיבה המטה-לשונית של חז"ל - בניינים וגזרות - 104

פנינה טרומר, אבי גבורה ורמה מנור – 'יצא המרצע מן השק': עיון בניבים עם פועלי תנועה המתמקד בעזיבת מקום המוצא105

אהרן מוריאלי – בעלי מקצוע כשמות משפחה בישראל, חלק א: כלי קודש, אמנים ואומנים104

אהרן מוריאלי – בעלי מקצועות כשמות משפחה בישראל, חלק ב: אומנים ונותני שירותים - 105

תמר סוברן – דרכה של העברית החדשה מן הכתב אל הדיבור (על ספרו של א' אלדר, 'בדרך לעברית החדשה – ממנדלסון עד מנדלי') – [ס] 105

ורה אגרונובסקי – כתב עת דו-לשוני על העברית וספרותה (על 'שיח ישורון', גיליונות 4-3, בעריכת א' טנטלבסקי, מ' טאובה וי' מריאנצ'יק) - 105

 

26. נורמטיוויות ותִקניות בהוראת לשון ובתכנון לשון

שרה רובינשטיין – על תקן ותקינות בתוכניות הלימוד החדשות לרמות א-ד, לאור החוברת 'תקן ותקינות' בהוצאת האקדמיה105

ורה אגרונובסקי – כללי הכתיב המלא ללומדי עברית: חוברת למורה105

ורה אגרונובסקי – כללי הכתיב המלא ככלי עזר ללומדי עברית בוגרים: הרציונל מאחורי החוברת 'כללי הכתיב המלא ללומדי עברית'105

יונה גלעד – הפילוסופיה החינוכית ועקרונות הוראת העברית בבית הספר לתלמידים מחו"ל על שם רוטברג: תובנה חוץ-מערכתית - 105

הדר פרי – חדירת היידיש לעברית בעת החדשה ויחס הבלשנים אליה105

איתמר שץ – ניסוח מיטבי של הוראות במטלות למידת שפה106

סמדר ברק – דרכי ניווטה של העברית המתחדשת (על ספרו של יאיר אור, 'בוראים סגנון לדור – האמונות והאידאולוגיות של מתכנני הלשון העברית בארץ ישראל')   [ס] - 106

 

27. שפות המוצא של הישראלים

ציפי מזר – שפת האם שלי - 98
נספחים למאמרה של מזר: מכתבי קוראים ל'שער למתחיל' על נושא 'שפת האם שלי' - 98
רוביק רוזנטל – הפרייר, הפריחה והפוסטמה: יידיש, לדינו ומרוקנית מתכתבות עם העברית101
מרכוס חנונה – שפת השוואים: הערבית-יהודית של יהודי מרוקו101
אורה (רודריג) שוורצולד – בין עברית לספרדית-יהודית: מה תרמו השפות זו לזו101
ניסן נצר – "מה נשמע? סוחבים" – על היידיש שבעברית העממית - 101
יפה ישראלי – סעודת צהרים בטקסט ללימוד העברית כשפה חיה בכורדיסטאן - 101
אילנה לואי (צגהון) – הפתגם כראי החברה של יהודי אתיופיה (על עשן ואמיץ: אמרות ופתגמים מתרבות יהודי אתיופיה, ליקט ותרגם דניאל בלטה)101

הדר פרי – חדירת היידיש לעברית בעת החדשה ויחס הבלשנים אליה105

ורה אגרונובסקי – עברית ויידיש בבירתה העתיקה של רוסיה: ספרות, לשון והוראה [ס] - 106

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  28/05/2017