education - חינוך האגף לחינוך מבוגרים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
גיליון 105 – סתיו תשע"ז 2016
 

עורך: ד"ר עידו בסוק

 

יושבת ראש המערכת: מגי קורן

 

חברי המערכת: ד"ר שרה רובינשטיין, סמדר ברק, רינה זסלבסקי, רווית בארי, יהודית אסרף, בלהה נעים, ציפי מזר, דיאנה ארליך, ד"ר יהודית גולן בן-אורי, שלומית גבע-מור

 

עיצוב וסדר: סטודיו "שושנה שחר"

 

הוצאה לאור: מחלקת הפרסומים, משרד החינוך

 

תאריך פרסום: סתיו תשע"ז - 2016

 

ISSN 0333-9016

 

 

המאמרים מופיעים כקובצי PDF לפי ראשי הפרקים הבאים:

 

דבר ראשון

העורך - דבר מתוקן, עמ' 5-4

 

נושא במוקד: תקן ותקניות בהוראת שפה ובהכוונת שפה

שרה רובינשטיין –  על תקן ותקינות בתוכניות הלימוד החדשות לרמות א-ד, לאור החוברת 'תקן ותקינות' בהוצאת האקדמיה, עמ' 15-6

 

ורה אגרנובסקי –  כללי הכתיב המלא ללומדי עברית: חוברת למורה, עמ' 23-16

 

ורה אגרנובסקי –  כללי הכתיב המלא ככלי עזר ללומדי עברית בוגרים: הרציונל מאחורי החוברת 'כללי הכתיב המלא ללומדי עברית', עמ' 33-24

 

יונה גלעד –  הפילוסופיה החינוכית ועקרונות הוראת העברית בבית הספר לתלמידים מחו"ל על שם רוטברג: תובנה חוץ-מערכתית, עמ' 42-34

 

הדר פרי – חדירת היידיש לעברית בעת החדשה ויחס הבלשנים אליה, עמ' 50-43

 

מחקרים בקליטת העלייה

עדי בינס – 'ליפול בין המוסדות': קליטת עולי אתיופיה בשנות התשעים בין הממשלה לסוכנות היהודית, עמ' 61-51

 

מרינה שפסנתונים נבחרים על אוכלוסיית עולי ברית המועצות-לשעבר, לרגל עשרים וחמש שנה לגל העלייה, עמ' 83-62

 

מחקרים ברכישת לשון

שרה זדונאיסקי- ארליך, רחל יפעת ועינת גוברמן – חינוך ילדים מרקע תרבותי ולשוני מגוון, עמ' 95-84

 

הוראה באולפן לתלמידים מתרבויות לא-מערביות

יהודית אייל –  הוראת עברית ל'בני המנשה' במערכת החינוך, עמ' 100-96

 

דפנה כהן ואורלי לוביץ –  תוכנית הלימודים החדשה לאולפן ראשוני לעולי אתיופיה (2015), עמ' 104-101

 

דידקטיקה – פיתוח אמצעי הוראה

אפרת הראל –  חשיבות המשחק בהוראת שפה שנייה/זרה, עמ' 108-105

 

ניצה קרון – התנסות בהוראה של פריט לשוני בשיטת 'הכיתה ההפוכה', עמ' 114-109

 

דידקטיקה – הוראת תכנים

טלי פרלשטיין – הטמעת התרבות הישראלית אצל עולים חדשים באמצעות אמנות, עמ' 120-115

 

דידקטיקה – הוראת לשון

חיה ש' פייג – הוראת אוצר מילים, עמ' 130-121

 

יהודית גולן בן-אורי – העיתון ככלי לפיתוח השפה והחשיבה באולפן: עקרונות דידקטיים והצעות מעשיות, עמ' 136-131

 

חוה דינר – ניבים ופתגמים מקראיים חיים המתאימים להוראה באולפן, עמ' 139-137

 

העברית שלנו

פנינה טרומר, אבי גבורה ורמה מנור –  'יצא המרצע מן השק': עיון בניבים עם פועלי תנועה המתמקד בעזיבת מקום המוצא, עמ' 147-140

 

בלשנות חברתית

אהרן מוריאלי – בעלי מקצועות כשמות משפחה בישראל, חלק ב, עמ' 166-148

 

סיפורו של עולה

מאיר מינדל – ילד חוץ מגיע לקיבוץ – ארץ חדשה, עם חדש, מוזיקה חדשה, עמ' 171-161

 

סקירות ספרים וכתבי עת

תמר סוברן –  דרכה של העברית החדשה מן הכתב אל הדיבור (על ספרו של  א' אלדר, בדרך לעברית החדשה – ממנדלסון עד מנדלי), עמ' 175-172

 

אורלי קיים – חוקרים ומחנכים במסע של אהבה  (על ספרם של א' קלניצקי, ש' מלאת ונ' כהן, מסעות של תקווה – יוצאי אתיופיה בנתיבי חינוך, השכלה והצלחה), עמ' 178-176

 

ורה אגרנובסקי – כתב עת דו לשוני על העברית וספרותה (על שיח ישורון, גיליונות 4-3, בעריכת א'טנטלבסקי, מ' טאובה וי' מריאנצ'יק), עמ' 183-179

 

שרה רובינשטיין – אלבום חדש מבית מדרשו של הרב מנחם ולדמן (על הממתינים לציון, בעריכת מנחם ולדמן), עמ' 187-184


 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  28/05/2017