education - חינוך האגף לחינוך מבוגרים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
אודותינו
 

האגף לחינוך מבוגרים מקיים מזה כ- 20 שנים מסגרות לימוד לקראת גיור.
האולפנים פרושים על פני כל הארץ.


נושא הגיור הוכרז על ידי הממשלה כ"משימה לאומית", לנוכח העובדה שבקרב העולים שעלו  ארצה במהלך 20 השנים האחרונות, כשליש אינם יהודים לפי ההלכה.


האחריות הכוללת לעידוד וארגון נושא הגיור הוטלה על מערך הגיור שהוקם במשרד ראש הממשלה.
 
כל עולה , המעוניין בגיור, מוזמן לראיון אצל שליח בית דין, הפועל מטעם מערך הגיור ובתי הדין המיוחדים לגיור, על מנת לידע אותו בכל הקשור לנושא. לאחר שמתגבשת קבוצה מתאימה, פותחים את הכיתה.
 
משך הלימודים - 8 עד 10 חודשים, בהיקף של 500 שעות לימוד.
 
בסיום הלימודים מופנה המועמד לגיור לבית הדין המיוחד לגיור.
 
העומדים בדרישות, זכאים לתעודת המרה המוכרת על ידי רשויות המדינה (הרבנות הראשית ומשרד הפנים).

הלימודים בכיתות הגיור מתקיימים בהתאם לתכנית לימודים שנכתבה באגף לחינוך מבוגרים.

התוכנית כוללת בין היתר את הנושאים הבאים: סידור ותשמישי קדושה, המשפחה היהודית, הלוח העברי, מועדי ישראל, התקופות הגדולות של עם ישראל ועוד ועוד.
תכנית לימודים חדשה מפורטת ומעודכנת נמצאת בשלבי הכנה.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  29/12/2012