חינוך - education מוזיאונים כסביבות למידה, חקר וגילוי מוזיאונים כסביבות למידה, חקר וגילוי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      סביבה מוזיאלית בבי"ס "ניצני השרון" בקדימה

    

       פעילות תלמידים במוזיאון "הכט" בחיפה

 
  

מוזיאונים כסביבות למידה, חקר וגילוי 

המידע והקישורים הם שער

ליצירה משותפת לבתי ספר ולמוזיאונים

מה חדש ומתחדש בבית הספר ובמוזיאון – בתוכניות ההדרכה ובעשייה החינוכית המשותפת לבית הספר ולמוזיאון. 

מוזיאונים כסביבות למידה חקר וגילוי הם אבן פינה בחיים התרבותיים של ישראל,מוזיאונים כסביבות למידה חקר וגילוי הם אבן פינה בחיים התרבותיים של ישראל, הם מקור ידע וסביבות עשירות וייחודיות המתאימות ללמידה בדרך מעמיקה, מוחשית וחווייתית. יש ביכולתם להפוך לסביבה חוץ בית ספרית וחלק בלתי נפרד בתהליך הלמידה במערכת החינוך. על בתי הספר והמוזיאונים ועל הצוותים החינוכיים לגבש דרכים לניצול סביבות אלה.

באחריותנו לפקח על המוזיאונים אשר מקבלים תמיכה ממשרד החינוך, לוודא שהם אכן עומדים בקריטריונים לקבלת התמיכה. לבדוק שהתוכניות שלהם הן בזיקה לתוכניות הלימודים של משרד החינוך. להיות אנשי הקשר בין המוזיאונים לבין המשרד.  לרכז את הקשר בין כל המוזיאונים כשותפים בתהליך הלמידה והחינוך ולקדם בצוות את הניראות ברשת.

אתר המוזיאונים מיועד להכרות ולהעמקת קשרי העבודה עם השותפים לעשייה במשרד החינוך. כמו כן, לספק מידע על מדיניות, תמיכות וחוזרי מנכ"ל.
האתר מסייע:
• להכיר לעומק את המוזיאון על חלקיו, האוסף, המחקר, תצוגת הקבע והתערוכות המתחלפות.
• להכיר ולבחור מתוך מגוון הפעילויות המוצעות במוזיאון ולהתאימם לצורכי התלמידים ולתוכנית הלימודים.
• לבחון ולגבש דרכי קשר בין הלומדים והמלמדים בבית הספר ובין אנשי החינוך במוזיאון.
• בהצגה ובהכרת המוזיאונים כחלק ממערך תרבותי חינוכי המוגדר בתוכניות הלימודים ובתכנון הבית ספרי.

ביקור במוזיאון אינו על כן חלק מטיול, אלא יש להשתמש בו כמשאב חינוכי, תומך, מרחיב ומסייע לתוכניות הלימודים ולעבודות החקר. כמו כן תוכלו למצוא באתר תוכניות ומידע חדש מבתי הספר והמוזיאונים בכל הנוגע למוזיאון כסביבת למידה. 

 

נשמח לקבל ולהציג באתר את הבקשות שישלחו אלינו באמצעות כתבו לנו
אילת שחק, מדריכה ארצית לחינוך במוזיאונים

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  21/12/2018