education - חינוך הפיקוח על עבודות הגמר
 
 
 
 
 
 
 
 
בהוראת אגף הכספים - בהגשת הטפסים לשכר המנחים יש להקפיד על חתימה ידנית של מנהל בית הספר ולא להסתפק בחתימה דיגיטלית. 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/07/2019    

עדכוני rss