education - חינוך הפיקוח על עבודות הגמר
 
 
 
 
 
 
 
 
מבוא
 

עבודת-גמר עיונית (ללא מרכיב ביצועי)

עבודת הגמר במוסיקה פונה לכלל התלמידים אשר מעוניינים להרחיב ולהעמיק את ידיעותיהם בתחום המוסיקה. עבודה זו מתאימה לתלמידים שהם בעלי יכולת לימודית גבוהה ומוטיבציה אישית מתאימה ואשר מעוניינים באתגר לימודי מעמיק נוסף. כתיבת עבודת גמר מאפשרת העמקה בתחומים שונים וכן מיצוי היכולת ופיתוח הפוטנציאל האישי של התלמיד.
עבודת הגמר מכוונת ללמידה שיש בה פיתוח אחריות ומחויבות אישית של התלמידים והמאפשרת דפוסי למידה מעמיקים ומתקדמים, כמקובל במוסדות להשכלה גבוהה. לכן, יש חשיבות רבה להכנה יסודית ומונחית של העבודות, ושל ההצעות העומדות בבסיסן טרם הגשתן. הכנה מעמיקה וטובה, כבר בשלבי העבודה הראשונים, מאפשרת התמדה בתהליך ההכנה עד לסיומה המוצלח של העבודה. עבודה יסודית ורצינית היא שגורמת סיפוק והנאה מעצם ההתמודדות עם משימה לימודית מאתגרת זו ומביאה להצלחה ולהישגים מצויינים.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  21/04/2009    

עדכוני rss